Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

REKRUTACJA UCZNIÓW

REKRUTACJA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE
NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

REKRUTACJA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ „3-4” LATKI

 • Rekrutacja rozpoczyna się 09.04.2018 r. (poniedziałek) i trwa do 20.04.2018 r. (piątek) do godz. 1400.
 • Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 25.04.2018 r. (środa) i trwa do 30.04.2018 r. (poniedziałek).
 • Do grupy przyjmowane są dzieci 4 – letnie (rocznik 2014) w pierwszej kolejności,
  następnie 3 – letnie (rocznik 2015).
  W przypadku wolnych miejsc dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wypełnienie wniosku: WNIOSEK 3-4 LATKI

REKRUTACJA DO GRUPY „0”

 • Rekrutacja rozpoczyna się 08.03.2018 r. (czwartek) i trwa do 21.03.2018 r. (środa).
 • Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 03.04.2018 r. (wtorek) i trwa do 11.04.2018 r. (środa).
 • Do grupy przyjmowane są dzieci 6 – letnie (rocznik 2012) objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, następnie dzieci 5 – letnie (rocznik 2013).
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka (dotyczy zarówno dzieci urodzone w roku 2012 i w roku 2013): WNIOSEK 5-6 LATKI

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Rekrutacja rozpoczyna się 06.08.2018 r. (poniedziałek) i trwa do 20.08.2018 r. (poniedziałek).
 • Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 22.08.2018 r. (środa) i trwa do 24.08.2018 r. (piątek).
 • Do klasy I szkoły podstawowej będą przyjmowane dzieci z rocznika 2011 (objęte obowiązkiem szkolnym).
 • Dzieci z rocznika 2012, które w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne i chcą kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka (dotyczy zarówno dzieci urodzone w roku 2011 i w roku 2012): WNIOSEK – KL. I SP

Aleksandra Stark