Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

PROJEKTY e-TWINNING

2023/2024

Uczniowie klas 4 i 5 wzięli udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt.: Kalendarz adwentowy dobrych relacji. W oczekiwaniu na święta. Podczas tego projektu wzięliśmy udział w licznych wyzwaniach, które czekały na nas w poszczególnych dniach adwentu. Zrobiliśmy zdjęcia naszego wieńca lub kalendarza adwentowego, zrobiliśmy listę czego nie chcemy dostać od Św. Mikołaja, wykonaliśmy kartki świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi w języku angielskim, układaliśmy zagadki/krzyżówki w języku angielskim oraz zaśpiewaliśmy kolędę Cicha noc w różnych językach. Głównym celem projektu jest wymiana kulturowa, poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych jak również integracja i współpraca społeczności szkolnej i międzynarodowej. 

Karolina Gilmajster – Szymikowska

****

Chętni uczniowie klas 4-8 wzięli udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt.: Sharing wishes in English,French and German. Projekt polegał na wymianie własnoręcznie robionych kartek bożonarodzeniowych zawierających życzenia w języku angielskim. Celem projektu było podtrzymanie tradycji ręcznego wykonywania i wysyłania kartek świątecznych, poszerzenie znajomości słownictwa świątecznego w języku angielskim oraz propagowanie używania języka angielskiego w życiu codziennym. W tym projekcie nawiązaliśmy współpracę ze szkołą podstawową w Atenach, Grecji.   

Karolina Gilmajster – Szymikowska

****

2022/2023

Klasy 7 i 8 realizują projekt e-Twinning pn. Nationalgerichte. Celem projektu jest zagłębienie słownictwa z dziedziny “Żywienie i Gastronomia” i poznanie kultury i nawyków żywieniowych. Uczniowie poznają słownictwo m.in.: związane z nazwami produktów żywieniowych, miar i wag, procesy technologiczne w gastronomii. Szkołą partnerską w projekcie jest szkoła z Turcji.  

Nationalgerichte

Daniel Stencel

2021/2022

Klasa 4b bierze udział w projekcie Nasze drzewa, nasza przyszłość wraz z uczniami z Portugalii, Rumunii, Turcji i Ukrainy. Projekt w interdyscyplinarny sposób podejmuje problem pożarów lasów i wylesiania w dzisiejszych czasach. Uczniowie poszerzą słownictwo związane z tematyką przyrody i ochrony środowiska. Efekty ich pracy zostaną pokazane w mediach społecznościowych i blogu projektowym. Produktem końcowym będzie kalendarz ze zdjęciami wykonanymi podczas zajęć. Prace uczniów z różnych krajów zostaną zamieszczone na platformie Twinspace.

Our green hearts

Alicja Kuchta

Klasa 8a brała udział w projekcie e-Twinning pt. Let’s learn English by associative symbols! Ten projekt miał na celu zebranie dzieci z różnych krajów w celu łatwej komunikacji w języku angielskim za pomocą symboli skojarzeniowych. Projekt był realizowany z uczniami z Ukrainy.

Let’s learn English by associative symbols!

Alicja Kuchta

Klasa 4b wymieniła się kartkami pocztowymi ze swoimi kolegami z Turcji opisując w nich siebie oraz swoje hobby w ramach projektu e-Twinning pt. European Day of Languages 2021. Uczniom został przyznany certyfikat przez krajowe biuro e-Twinning. Prace uczniów zostały umieszczone na wirtualnej europejskiej tablicy – padlet, można je podziwiać pod podanym adresem

https://padlet.com/artcode2021/7pkyvb2z92mhfzcyfbclid=IwAR1xR8grWYiWXbErr5_9askPAroeAB9YWfMZNq78_JVN8lCVfS1o89RBvW0.

Celem projektu było poszerzenie słownictwa oraz rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania kulturą innych krajów.

European Day of Languages 2021

Alicja Kuchta

Klasy 8 tworzyły projekt e-Twinning pt. Redewndungen mit Farben. Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, to jest: językowych, społecznych, uczenia się, informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz współpracy w grupie międzynarodowej.

Redewndungen mit Farben

Alicja Kuchta

 

 

2020/2021

Uczniowie klas 1 i 2 biorą udział w międzynarodowym projekcie Wielkanocnym Eggs-tra special EasterProjekt polega na przygotowaniu i wymianie kartek wielkanocnych oraz zaśpiewaniu piosenki anglojęzycznej, którą umieścimy na platformie eTwinningKartki zostały już wysłane i czekamy na napływ życzeń dla nas od pozostałych uczestników projektu tj.: z Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Republiki Mołdawii, Polski, Włoch i Hiszpanii.  

Eggs-tra special Easter – Easter card exchange

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Od 29.01.2021r. do 11.03.2021r. trwał projekt międzynarodowy eTwinning pt. I’m greenw którym wzięła udział klasa 3a. Pierwszym etapem było uzyskanie certyfikatu oraz ustalenie wspólnych działań z nauczycielami ze szkoły z Turcji i Hiszpanii. 25.02.2021r. nasi uczniowie spotkali się z nauczycielem biologii i sadzili cebulę, odbyła się lekcja międzyprzedmiotowa. Podczas zajęć został wykorzystany model uczenia się przez działanie, uczenia się od siebie nawzajem. Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat nasion. Podczas lekcji języka angielskiego poznali również słownictwo związane z przyrodą. Efektem końcowym było robienie kanapek ze szczypiorkiem z okazji Dnia Kobiet. Celem projektu było przede wszystkim wzmocnienie u uczniów pewności siebie, niezależności w myśleniu i umiejętności krytycznego analizowania, oceny swoich postępów, poszerzenie swojej wiedzy na temat zdrowej żywności oraz słownictwa związanego z tematyką projektu. 

I’m green

Alicja Kuchta

Klasy 7 i 8 biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning Quarantäne-Tagebuch Anfang 2021Pamiętnik sporządzony w czasie kwarantanny – 2021. Uczniowie z Polski, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i innych krajów stworzą wspólny pamiętnik dotyczący tego, jak spędzają czas wolny oraz święta. Zaprezentują plusy i minusy nauki zdalnej oraz komunikacji między kolegami i koleżankami. Uczestnicy projektu wykorzystają do tego Pinnwand ‘Padlet’, w którym zamieszczą zdjęcia, wpisy, filmiki dotyczące tematyki projektu. Koordynatorem projektu jest szkoła z Grecji. Projekt trwa od 13.02.2021r. – 07.06.2021r.

Quarantäne-Tagebuch Anfang 2021

Alicja Kuchta

Uczniowie klasy 7a wzięli udział w projekcie pt. Moje miasto. W trakcie realizacji projektu uczniowie opisali wybrane miasto (zabytki, interesujące miejsca). Wszystkie te informacje przedstawili w formie prezentacji, zdjęć, plakatów, opisów na platformie Twin Space. Naszym partnerem była szkoła z Ukrainy.

ГОРДІСТЬ МОГО МІСТА

Alicja Kuchta

Exchange postcards – my free time – w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków uczniowie klasy 3a wraz z rówieśnikami z innych krajów  uczestniczyli w projekcie eTwinning. Nasi uczniowie korespondowali z uczniami z Polski oraz ze Słowacji. Celem projektu jest poznanie zwyczajów,  innych kultur, możliwości spędzania czasu wolnego przez rówieśników z innych krajów oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

Exchange postcards – my free time

Alicja Kuchta

2019/2020

My future in coronavirus time – ONLINE PROJECT – tak brzmi kolejny projekt eTwinning, który został zrealizowany w naszej szkole przez uczniów z klasy 4a i 6a. Uczestnicy projektu wymienili się pracami ze swoimi rówieśnikami z Rumunii. Ich zadaniem było opisanie jak spędzają czas wolny w dobie koronawirusa oraz przedstawienie wymarzonego zawodu. Celem projektu była poszerzenie słownictwa związanego z tematyką: czas wolny, zawody oraz uświadomienie uczniom jak ważny jest kontakt z językiem obcym.

My future in coronavirus time

Alicja Kuchta

Podczas zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności językowe uczniowie dyskutowali na temat globalnego recyklingu. Temat ten omówili także uczniowie z Ukrainy. Wspólne wnioski zostały umieszczone na platformie eTwinning w profilu Twinspace. Celem projektu było propagowanie wśród uczniów tematyki dotyczącej ochrony środowiska oraz ekologii oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan naszej planety. Uczestnicy zajęć rozwinęli także umiejętności językowe.

Rebirth of plastic waste – it’s cool!

Alicja Kuchta

Klasy 2a i 2b uczestniczyły w projekcie świątecznym eTwinning pt. Christmas cards. Uczniowie z naszej szkoły przygotowali piękne kartki świąteczne dla uczniów ze Słowacji i Ukrainy. Celem projektu było poszerzenie znajomości języków obcych oraz bliższe poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych  innych krajów.

Christmas cards

Alicja Kuchta

Klasy 1b, 5b i 6b biorą udział w projekcie eTwinning Christmas carol video exchange, w którym uczniowie z Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Litwy i Czech wymieniają się filmikami, w których opisują siebie i swoją szkołę oraz śpiewają kolędy w języku angielskim. Celem projektu jest nauka języka używanego w codziennych  życiowych sytuacjach, nauka piosenki świątecznej w języku angielskim oraz zawieranie przyjaźni z uczniami z innych krajów Europy. 

Christmas carol video exchange

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Uczniowie klas 5 – 8 wezmą udział w projekcie eTwinning Christmas in Europe. Wraz z kolegami z 13 krajów europejskich przygotują ozdoby świąteczne, kartki z życzeniami w języku polskim i angielskim, zaśpiewają kolędy, podzielą się wiedzą na temat tradycji świątecznych naszego regionu.

Christmas in Europe

Jolanta Wójcik 

W projekcie eTwinning Culture box … uczestniczą uczniowie klasy 4a. Celem jest podkreślenie, iż kształcenie językowe i komunikowanie się w różnych językach pomaga upowszechniać koncepcję różnorodności kulturowej i wzajemnego zrozumienia na naszym kontynencie. Uczniowie piszą listy do swoich rówieśników ze Słowacji oraz przynoszą pamiątki związane z naszym regionem.

Culture box – European day of languages

Alicja Kuchta

Uczniowie klasy 6a uczestniczyli w projekcie eTwinning Healthy lifestyle. Celem projektu było propagowanie zdrowej żywności, poszerzenie umiejętności językowych oraz usprawnienie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie atrakcyjnych form kształcenia zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce.

Healthy lifestyle

Alicja Kuchta

2018/2019

Uczniowie klasy 3A Gimnazjum oraz część osób z klasy 8 Szkoły Podstawowej bierze udział w projekcie eTwinning pt. Postkarten – Ostern. Nasi uczniowie przygotowują barwne kartki pocztowe dla uczniów z Litwy i Austrii. Projekt jest realizowany w języku niemieckim. Celem projektu jest poszerzenie umiejętności językowych oraz usprawnienie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie atrakcyjnych form kształcenia zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce.

Postkarten – Ostern – LITWA

Postkarten – Ostern – AUSTRIA

Alicja Kuchta

Cultures meet in Europe” to nowy projekt eTwinning, w którym wezmą udział uczniowie klasy 4a. Ideą projektu jest promowanie własnej kultury i poznawanie kultury i geografii różnych krajów za pomocą wielu różnorakich narzędzi internetowych, organizowanie działań, w których wszystkie uczestniczące szkoły działają wspólnie. Uczniowie poznają geografię, język i literaturę, jedzenie, festiwale, ubrania, rękodzieło, tradycyjne gry dla dzieci, muzykę, tańce i uroczystości  współuczestników. Projekt trwa od 10 lutego do czerwca 2019 roku. Cele projektu to zdobycie wiedzy  o innych miastach, krajach, zwyczajach i kulturze ich partnerów, znajdowanie różnic między nimi, promowanie wymiany i wartościowania dziedzictwa kulturowego. Poprawa umiejętności uczniów w zakresie ICT, komunikacji i umiejętności językowych, uczestnictwo w interaktywnych zajęciach, poprawa umiejętności pracy w grupach i bycie częścią zespołu, przekazywanie pozytywnych wartości: solidarność, szacunek dla innych, przyjaźń, większe zaufanie do korzystania z nowoczesnych środków i metod w nauczaniu, uczeniu się i ocenie. 

STYCZEŃ – wprowadzenie partnerów, stworzenie logo.
LUTY – zdjęcia lub filmy z tradycyjnego rękodzieła.
MARZEC – Każdy kraj podzieli się jedną tradycyjną dziecięcą grą.
KWIECIEŃ – Prezentacja tradycyjnych piosenek i tańców, wideo.
MAJ – Każdy kraj wprowadza tradycyjne danie.
CZERWIEC – Każdy kraj wprowadzi swoje tradycyjne stroje. 

CULTURES MEET IN EUROPE

Jolanta Wójcik

Uczniowie klas 4-7 wezmą udział w projekcie eTwinning “Our power is our responsibility”, czyli “Nasza siła jest naszą odpowiedzialnością”. Wraz z kolegami z 80 różnych europejskich państw spróbują odpowiedzieć na pytanie czym jest odpowiedzialność. Wykonując różnorodne prace projektowe nauczą się współdziałania, respektowania  odmiennego zdania innych uczestników, ponoszenia konsekwencji swoich decyzji. Celem projektu jest poprawa umiejętności akademickich i społecznych uczniów. Pierwsze zadanie przed nami:  nagranie filmu  lub wykonanie plakatu o naszej szkole oraz miejscowości.

OUR POWER IS OUR RESPONSIBILITY

Jolanta Wójcik

Klasa 4b dołączyła do projektu w ramach programu eTwinning pt.: “Traditional christmas songs in native language”. Projekt polegał na nagraniu uczniów śpiewających jedną z polskich kolęd. Wykorzystaliśmy moment Wigilii klasowej i przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Oskar Tomeczkowski utworzyliśmy nagranie. Filmik można zobaczyć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=0bv_fGyXtu0. Miłego oglądania i słuchania.

Traditional christmas songs in native language

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Uczniowie klasy 5b po raz kolejny piszą do uczniów z Hiszpanii w ramach projektu eTwinning. Tym razem wysyłamy im kartki bożonarodzeniowe. Uczniowie przygotowali kartki własnoręcznie i wypisali życzenia świąteczne w języku angielskim. Nasi hiszpańscy przyjaciele już nie mogą się ich doczekać i dla nas również przygotowali coś specjalnego na ten wyjątkowy okres. Czekamy z wielką niecierpliwością.

Karolina Gilmajster – Szymikowska

W listopadzie uczniowie klas 1 naszej szkoły wzięli udział w świątecznym projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning. Projekt nosił nazwę Christmas Cards. Celem projektu była wymiana świątecznych życzeń pomiędzy uczniami szkoły we Włoszech a naszymi uczniami. Dzieci własnoręcznie wykonały kartki świąteczne oraz wkleili życzenia. Do kartek dołączyliśmy również zdjęcia całej klasy. Otrzymane kartki będą wyeksponowane w klasach.

Christmas Cards

Alicja Kuchta

2017/2018

W grudniu uczniowie klasy IVb naszej szkoły wzięli udział w świątecznym projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning. Projekt nosił nazwę Christmas Cards. Założeniem projektu była wymiana świątecznych życzeń pomiędzy uczniami szkoły w Hiszpanii i naszymi uczniami. Uczniowie własnoręcznie wykonali kartki świąteczne oraz przygotowali drobne upominki dla swoich kolegów/koleżanek. Do kartek dołączyliśmy również zdjęcie całej klasy. Każdy napisał także kilka słów o sobie, aby bliżej się poznać. Za pośrednictwem portalu eTwinning klasa nawiązała kontakt ze szkołą w Pampelunie i obecnie jesteśmy w trakcie odpisywania na kartki, które otrzymaliśmy w dzień Wigilii klasowej. Otrzymane kartki są wyeksponowane na szkolnym korytarzu i każdy może je obejrzeć i przeczytać.

Karolina Gilmajster – Szymikowska

W projekcie o nazwie Penpals across Europe biorą udział uczniowie klasy III gimnazjum. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Finladii poprzez platformę eTwinning. Celem projektu jest komunikacja, współpraca oraz wymiana pomiędzy dwiema szkołami. Nasza młodzież zapoznaje się z uczniami innego kraju, ucząc się przy tym języka oraz pisania listów w tradycyjny sposób. Uczniowie poznają kulturę, obyczaje i język obcego kraju oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie. Listy zostały wysłane na początku stycznia i teraz czekamy na odpowiedź od naszego partnera ze szkoły z Kuulammen w Tyrnava.

Penpals

Karolina Gilmajster – Szymikowska

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w kolejnym projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning zatytułowanym Travelling Teddy. Jesteśmy również współtwórcą tego przedsięwzięcia. Tytułowy miś będzie podróżował do krajów biorących udział w projekcie, a każda szkoła przedstawi misiowi swój region. Kraje uczestniczące w projekcie to: Turcja, Francja, Portugalia, Włochy, Litwa oraz Polska. Miś dotrze do nas prawdopodobnie w marcu, więc czekamy na niego z wielką niecierpliwością. Jako koordynator projektu czekam na pomysły uczniów naszej szkoły na to, jak moglibyśmy gościnnie przyjąć maskotkę i pokazać współuczestnikom projektu nasz kraj, region, wieś i społeczność szkolną.

TravellingTeddy

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z Włoch uczestniczyli w projekcie eTwinning o nazwie My dictionary family – Mój słownik o rodzinie. Celem projektu było utrwalenie słownictwa związanego z tematem rodziny, ćwiczenie umiejętności posługiwania się słownikami, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Czwartoklasiści na lekcjach j.angielskiego gromadzili słownictwo związane z rodziną, przynieśli zdjęcia lub tworzyli rysunki członków rodziny i redagowali do nich krótkie opisy. W bibliotece szkolnej utrwalali wymowę i zapis poznanych słówek na podstawie zabaw ze słownikiem i bohaterami lektur. Efektem tej pracy były stworzone przez uczniów albumy o rodzinie ze słowniczkiem, które zostały przesłane rówieśnikom z Włoch.

“My dictionary – family”

Alicja Kuchta

2016/2017

Uczniowie klas I SP wezmą udział w projekcie E-Twinning pt. “My family”. Przedstawiciele SP z Gowidlina oraz Scoala Gimnaziala “Anton Pann” PLoiesti z Rumunii będą wymieniać informacje i doświadczenia związane z rodziną. Uczestnicy projektu min. przedstawią swoją rodzinę, narysują ją oraz zaśpiewają piosenkę o bliskich w języku angielskim. Płyty z nagraniami oraz rysunki zostaną wysłane do szkoły w Rumunii, natomiast nasi pierwszoklasiści otrzymają materiały uczniów ze szkoły w Rumunii.

“My family”

Alicja Kuchta

„Are you happy? Are you sad? How can we express our emotions and our feelings?” to tytuł projektu, który ma na celu uświadomienie dzieciom różnic kulturowych w wyrażaniu uczuć i nastrojów, zwrócenie uwagi na komunikację niewerbalną, rozwijanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętność wykorzystania cyfrowych narzędzi edukacyjnych w pracy. Projekt zakłada stworzenie galerii zdjęć bądź obrazów wyrażających emocje, pracę z programem HOT POTATOES, na którym zostanie utworzona gra JMatch nagranie krótkiego filmu na temat różnych nastrojów z wykorzystaniem języków obcych oraz spotkanie z partnerami na Skype lub innej platformie komunikacyjnej w celu zaprezentowania wyników swoich prac. Partnerami projektu są szkoły z Włoch i Grecji.

„Local traditions” to całoroczny projekt, którego celem jest uświadomienie uczniom jak ważne są lokalne tradycje, co dzieje się wokół nich przez cały rok. Utrzymywanie kontaktu z innymi szkołami europejskimi pozwoli dzieciom uzyskać informacje o obyczajach i tradycjach innych e-twinnerów. Projekt zakłada poznanie tradycyjnych potraw, starych zawodów, tradycji świątecznych, charakterystycznych dla regionu roślin, piosenek i tańców. Partnerami projektu są szkoły z Grecji, Słowacji, Hiszpanii, Armenii, Cypru i Polski.

„Are you happy”

„Local traditions”

   Jolanta Wójcik

2015/2016

  • Już 3 miesiące trwa przygoda klas IV z e-Twinning. Uczniowie biorą udział w dwóch międzynarodowych projektach: ‘Friendship doesn’t know boarders’ i ‘We are Europeans, lets’ know each others’. Wraz z uczniami z różnych krajów Europejskich wykonują zadania, dzięki którym poznają swoją kulturę, zwyczaje i życie codzienne. W listopadzie uczniowie nagrali filmiki, w których przedstawiają swoje klasy i siebie. Grudzień to okres świąteczny, więc uczniowie wykonali ilustracje przedstawiające tradycje bożonarodzeniowe, a następnie prezentację multimedialną na temat: Christmas In Poland. Wszyscy wykonali również kartki świąteczne, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych krajów. W styczniu każda klasa przygotowała ITEM KITS, czyli paczkę z różnymi rzeczami związanymi z naszym regionem. Paczki zostały wysłane do Turcji i Bułgarii, tak aby tamtejsze dzieci mogły dotknąć i posmakować naszych produktów. Teraz oczekujemy na prezenty od kolegów z zagranicy. Wszystkim uczniom dziękuję za zaangażowanie i pracę włożoną w projekty.

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

Jolanta Wójcik

2014/2015

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami ze Słowacji uczestniczą w projekcie eTwinning o nazwie “Briefeschreiben auf Deutsch”. Celem projektu jest poznanie zwyczajów,  innych kultur, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i  angielskim oraz  zaangażowanie uczniów w proces tworzenia dziennika elektronicznego. Partnerem w projekcie jest szkoła  ze Słowacji. Nasi uczniowie zakończyli już pierwszy etap projektu. Zadaniem gimnazjalistów było napisanie listów po niemiecku do kolegów ze Słowacji. W listach uczestnicy wymieniali się informacjami na temat regionu, zabytków oraz zainteresowań. Kolejnym krokiem będzie praca na platformie TwinSpace.

CERTYFIKAT

Alicja Kuchta Aleksandra Stark

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z innych krajów  uczestniczą w projekcie eTwinning o nazwie “Postkarten”. Nasi uczniowie korespondują z uczniami z Grecji oraz z Czech. Celem projektu jest poznanie zwyczajów,  innych kultur oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Partnerem w projekcie są szkoły  z Grecji, Czech i Polski. Opiekunami grupy polskiej są: Alicja Kuchta oraz Aleksandra Stark.

CERTYFIKAT

Alicja Kuchta

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z innych krajów będą uczestniczyli w projekcie eTwinning o nazwie „Mein Alltag”. Nasi uczniowie będą prowadzili bloga i wymieniali się informacjami na temat regionu, zabytków oraz zainteresowań. Celem projektu jest poznanie zwyczajów, innych kultur, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim oraz zaangażowanie uczniów w proces tworzenia dziennika elektronicznego. Partnerem w projekcie są szkoły ze: Słowacji, Hiszpanii i Polski. Opiekunami grupy polskiej są: Alicja Kuchta i Aleksandra Stark.

“Mein Alltag”

Alicja Kuchta

Skip to content