Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to o inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 87 900,00 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach, w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Nasza szkoła pozyskała:

 • drukarkę 3D z akcesoriami,
 • laptop, 
 • aparat fotograficzny,
 • statyw, 
 • gimbal,
 • kamerę przenośną,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,
 • okulary Class VR z licencją,
 • roboty Artie, ładowarki,
 • słuchawki,
 • pudełka do nagrywania,
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
 • mikroport – bezprzewodowy system mikrofonowy,
 • mikrofon kierunkowy,
 • stację lutowniczą,
 • robot planetarny,
 • szafy,
 • tablice. 

Bernadeta Piotrowska 

Skip to content