Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

RODO

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/
Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:
 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.
 1. Obowiązek informacyjny realizowany wobec uczniów
 2. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku
 3. Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób upoważnionych do odbioru dziecka
 4. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z instalacją monitoringu wizyjnego
 5. Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów do pracy
 6. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą rozrachunków z kontrahentem
 7. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą korespondencji
 8. Obowiązek informacyjny realizowany w związku ZFŚS   
 9. Obowiązek informacyjny w związku z realizacją zadań PPK

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Piotr Armatowski
SPGowidlino_RODO@sierakowice.pl

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o złożenie pisemnej informacji w sekretariacie szkoły.

 

Aleksandra Stark
dyrektor szkoły

Skip to content