Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Informacje dla rodziców

KONSULTACJE Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

14.09.2023r. (czwartek)
16.11.2023r. (czwartek)

25.01.2024r. (czwartek)
21.03.2024r. (czwartek)
10.06.2024r. (poniedziałek)

****

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przewodniczącymi rad oddziałowych, które odbędzie się 16.04.2024r. (wtorek) o godz. 17:30 w sali nr 14. Jeśli Przewodniczący oddziału nie będzie mógł uczestniczyć to prosimy o zastępstwo.

Aneta Tomeczkowwska

****

Zapraszamy rodziców na konsultacje z wychowawcą i nauczycielami,
podczas których zostaną podane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów
oraz informacja o zachowaniu uczniów.
Spotkanie odbędzie się w dniu 21.03.2024r. (czwartek)
w godzinach 16.00 – 18.00.

 

 • Grupa 3-4 latków (Misie) – sala nr 75
 • Grupa 4-5 latków (Sówki) – sala nr 104
 • Grupa 5 latków (Pszczółki) – sala nr 85
 • Grupa 5-6 latków (Myszki) – sala nr 113
 • Klasa 0a (Motylki) – sala nr 108
 • Klasa 0b (Biedroneczki) – sala nr 110
 • Klasa 1a – sala nr 103
 • Klasa 1b – sala nr 102
 • Klasa 2a – sala nr 124
 • Klasa 2b – sala nr 120
 • Klasa 3a – sala nr 123
 • Klasa 3b – sala nr 122
 • Klasa 4a – sala nr 37
 • Klasa 4b – sala nr 35
 • Klasa 5a – sala nr 119
 • Klasa 5b – sala nr 118 
 • Klasa 6a – sala nr 6
 • Klasa 6b – sala nr 7
 • Klasa 7a – sala nr 34 
 • Klasa 7b – sala nr 44
 • Klasa 8a – sala nr 12 
 • Klasa 8b – sala nr 14

****

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – 2021/2022

Szanowni Państwo!
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 złożyła wniosek i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15.000 złotych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ma na celu przeciwdziałanie zjawisku spadania poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Realizacja programu oparta jest na współdziałaniu dwóch Ministerstw: Kultury i Edukacji. Priorytetami programu są m. in. zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz inwestycje w infrastrukturę bibliotek.

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości  przy pomocy cudzych słów.

                                                                                              Jarosław Iwaszkiewicz

CZYTANIE…
*Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.
*Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Kłopoty dzieci z nauką wynikają z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zadaniem zarówno domu jak i szkoły, jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka – emocjonalne i intelektualne.
*Mem Fox, australijska specjalistka od czytania dzieciom, porównuje naukę czytania do stawiania domu: fundamentem jest bogaty język, który umożliwia rozumienie. Ściany wymagają wiedzy ogólnej i kontekstowej, zdobywanej dzięki książkom, rozmowom, wycieczkom, doświadczeniom, udziałowi w wykładach, wystawach czy wydarzeniach kulturalnych itd., co także służy zrozumieniu. Litery i zasady pisowni stanowią ostatni etap nauki czytania, są dachówkami wieńczącymi dzieło, dają samodzielność w korzystaniu z książek.

ROLA RODZINY W ROZBUDZANIU POTRZEB CZYTELNICZYCH U DZIECI:
*Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji w rozwój własnych dzieci. Jednak, aby dziecko wyrobiło w sobie ten nawyk, rodzice muszą w nim rozbudzić potrzebę kontaktu z książką już od najmłodszych lat.
*Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady selekcji odbioru programów telewizyjnych oraz ustalenie zasad korzystania z internetu.
*Każde dziecko, bez względu na wiek, powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego dziecka powinien być dorosły, który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem.
Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.

ZALETY CZYTANIA DZIECIOM  W WIEKU 0-3 LATA:
*buduje więź emocjonalną,
*daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa,
*usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
*uczy myślenia przyczynowo – skutkowego,
*uczy kojarzenia faktów i wyciągania wniosków,
*wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka,
*uspokaja,
*wzmacnia poczucie przynależności do rodziny,
*dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie, np. o ludziach i przedmiotach,
*przekazuje wzorce osobowe,
*uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych.

ZALETY CZYTANIA DZIECIOM W WIEKU 3-6 LAT:
*pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje, pokazuje, jak sobie z nimi radzić,
*rozwija kompetencje poznawcze,
*usprawnia myślenie, pamięć i mowę,
*uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń,
*pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki,
*daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych dotąd sytuacjach,
*rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki samodzielnego czytania,
*daje dziecku wiedzę o sobie i otaczającym go świecie,
*jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji,
*rozwija kreatywność i wyobraźnię,
*jest świetnym pretekstem do rozmowy i wyprawy w miejsca związane z jej tematem.

ZALETY CZYTANIA DZIECIOM W WIEKU 6-10 LAT:
*wzbogaca słownictwo,
*pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła,
*pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość,
*ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
*rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
*umacnia więź z rodzicami i dziadkami,
*rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
*daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami,
*pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
*kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości,
*uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia,
*pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka.

ZALETY CZYTANIA KSIĄŻEK PRZEZ MŁODZIEŻ KSIĄŻKA:
*pomaga rozwijać język i słownictwo,
*stawia pytania do przemyśleń,
*uczy zachowań etycznych,
*pomaga zrozumieć siebie,
*dostarcza rozrywki i emocji,
*rozwija uczucia i zdolność do empatii,
*dostarcza wiedzy,
*tłumaczy rzeczywistość,
*pobudza fantazję,
*jest towarzyszem w samotności,
*rozwija myślenie.

STRONY INTERNETOWE, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ:
https://liblink.pl/71iKGK8foq
https://liblink.pl/1SExiPuOhI
https://liblink.pl/FIV4OzBoyu
https://liblink.pl/Uo5H69p5fK
https://liblink.pl/ZtqXLnk2SV
https://liblink.pl/RxYrXd9Vr3
https://liblink.pl/wL1cy7SJZZ
https://liblink.pl/FAMHWwX8Vf
https://liblink.pl/Stzrqa1km0
https://liblink.pl/DzAc2k4ffJ

Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – 2017/2018

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym, nasza szkoła i gmina wzięła udział w projekcie dzięki któremu otrzymaliśmy 15 tys. złotych z NPRCz na zakup nowych książek. Biblioteka wzbogaciła się o ok. 900 książek obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, poradników i innych. Obok zakupu książek zaplanowano działania promujące czytelnictwo w szkole. Projekt przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nawyki czytelnicze kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Odpowiada za nie rodzina, szkoła, środowisko.  Korzyści wynikające z wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Książka:

 • pomaga rozwijać język i słownictwo, rozwija myślenie,
 • uczy wyrażać myśli i rozumieć innych,
 • dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza świadomość,
 • pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni,
 • dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej,
 • rozwija uczucia i zdolność do empatii,
 • wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację,
 • dostarcza rozrywki i emocji,
 • może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości,
 • może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń,
 • uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,
 • może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności,
 • może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron,
 • może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc,
 • pomaga zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie własnej wartości,
 • pomaga zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom,
 • jest naszym towarzyszem w samotności, łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek,
 • jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

W dniu 14.09.2023r. zapraszamy na
spotkania wychowawcy klasy z rodzicami wg następującego harmonogramu:

godz. 16.00 

 • Klasa 1a – sala nr 103
 • Klasa 1b – sala nr 102
 • Klasa 2a – sala nr 124
 • Klasa 2b – sala nr 120
 • Klasa 3a – sala nr 123
 • Klasa 3b – sala nr 122
 • Klasa 4a – sala nr 37
 • Klasa 4b – sala nr 35

godz. 17.00 

 • Klasa 5a – sala nr 119
 • Klasa 5b – sala nr 118 
 • Klasa 6a – sala nr 6
 • Klasa 6b – sala nr 7
 • Klasa 7a – sala nr 34 
 • Klasa 7b – sala nr 44 
 • Klasa 8a – sala nr 12 
 • Klasa 8b – sala nr 14

Spotkanie przewodniczących oddziałowej rady rodziców odbędzie się 26 września 2023r. o godz. 17.30 w sali nr 14.

****

Zapraszamy rodziców na konsultacje z wychowawcą i nauczycielami,
podczas których zostaną podane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów
oraz informacja o zachowaniu uczniów,
które odbędą się w dniu 16.11.2023r. (czwartek)
w godzinach 16.00 – 18.00,
godz. 18.00 – spotkanie przewodniczących oddziałowych rad rodziców (sala nr 14).

****

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w dniu 25.01.2024r. (czwartek)
podczas którego zostaną podane oceny z poszczególnych przedmiotów
oraz ocena zachowania za I półrocze roku szkolnego 2023/2024:

godz. 16.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych,
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8.

****

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą,
podczas którego zostanie przekazana informacja
o przewidywanych ocenach rocznych/końcowych za osiągnięcia edukacyjne
oraz zachowanie w roku szkolnym 2022/2023,
które odbędzie się w dniu 12.06.2023r. (poniedziałek):
godz. 16.00 – 6-latki i kl. 1 – 3 szkoły podstawowej,
godz. 17.00 –  kl. 4 – 8 szkoły podstawowej.

Skip to content