Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Biblioteka szkolna i MCI

Biblioteka jest instytucją,
która samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury(…)
jest szczególną świątynią
twórczego ducha ludzkiego”

Jan Paweł II

 

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.
Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki.
Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki.
Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.

Kto jest najważniejszy w bibliotece?
Bez obecności kogo – każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
Czytelnik – to w bibliotece osoba najważniejsza!

Biblioteka szkolna ostrzega:
regularne czytanie książek prowadzi do …

samodzielnego myślenia.

Niektóre akcje, imprezy i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną:

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

 • Narodowe Czytanie
 • Dzień Głośnego Czytania
 • Noc Bibliotek
 • Jak nie czytam, jak czytam
 • Magiczna moc bajek

IMPREZY

 • Przerwa na czytanie
 • Misja książka
 • Weź, nie pytaj. Weź, przeczytaj!
 • Pasowanie na czytelnika – Bo czytanie, to zabawa!
 • Europejski Dzień Języków
 • Bo książki kochamy i codziennie je czytamy
 • Szkolne bajanie  bądźmy razem mimo odosobnienia

KONKURSY

 • Piszemy list do Świętego Mikołaja
 • W świecie bohaterów…
 • Przez słowo do serca
 • Tytuł, czyli pierwszy krok do odkrycia tajemnicy
 • Poznajcie Nelę – małą podróżniczkę!
 • Tropiciele Domowych Potworów
 • Mój słownik o rodzinie
 • Zeszyt pełen historii
 • Zeszyt lektur
 • Kaszuby – moja Mała Ojczyzna
 • Od czytania nie ma ferii!

2021/2022

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 złożyła wniosek i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15000 złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ma na celu przeciwdziałanie zjawisku spadania poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Realizacja programu oparta jest na współdziałaniu dwóch Ministerstw: Kultury i Edukacji. Priorytetami programu są m. in. zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz inwestycje w infrastrukturę bibliotek.

Zbiory naszej biblioteki powiększą się o nowości czytelnicze i wyposażenie zakupione z dotacji. Jednocześnie w szkole oraz bibliotece kontynuowane będą działania propagujące czytelnictwo.

 

2017/2018

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym, nasza szkoła i gmina w roku szkolnym 2017/2018 wzięła udział w projekcie pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu otrzymaliśmy 15000 złotych z na zakup nowych książek. Biblioteka wzbogaciła się o ponad 900 książek obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, poradników i innych. Projekt przewidywał rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Nawyki czytelnicze kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Odpowiada za nie rodzina, szkoła, środowisko. Korzyści wynikające z wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Książka:

 • pomaga rozwijać język i słownictwo,
 • uczy wyrażać myśli i rozumieć innych,
 • rozwija myślenie,
 • dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza świadomość,
 • pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni,
 • dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej,
 • rozwija uczucia i zdolność do empatii,
 • wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację,
 • dostarcza rozrywki i emocji,
 • może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości,
 • może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń,
 • uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,
 • może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności,
 • pomaga zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie własnej wartości,
 • pomaga zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom,
 • jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

Procesem doboru lektur zajmował się zespół humanistyczny nauczycieli pod kierownictwem bibliotekarza. Wyborem pozostałych książek i ich zamówieniem zajęli się sami bibliotekarze. Ostateczna lista książek powstała po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Atrakcyjny rabat, jaki udało nam się wynegocjować w księgarni, sprawił, że mogliśmy zakupić więcej pozycji książkowych.

Obok zakupu książek zrealizowaliśmy wiele działań promujących czytelnictwo prowadzonych pod opieką nauczycieli bibliotekarzy:

 • projekt w ramach Europejskiego Dnia JęzykówLudzie listy piszą!,
 • projekt 12 ważnych opowieści, czyli wyprawa w krainę uczciwości, dobroci, szczęścia, odwagi, miłości oraz przyjaźni,
 • projekt Poznajcie Nelę, małą podróżniczkę!,
 • projekt Tropiciel Domowych Potworów,
 • projekt Przez słowo do serca,
 • projekt Tytuł, czyli pierwszy krok do odkrycia tajemnicy.

Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka zyskała nowy wizerunek, dzięki zakupionym regałom zniknęły stare i zabudowane półki, woluminy są teraz pięknie wyeksponowane, a uczniowie mogą łatwiej odnaleźć pożądaną książkę.

W bibliotece szkolnej znajduje się Multimedialne Centrum Informacyjne,
z którego mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
Komputery służą użytkownikom do:

 • pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi znajdującymi się w zbiorach,
 • wyszukiwania informacji w internecie niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • wykonywania własnych prac typu: referaty, sprawozdania, prezentacje multimedialne,
 • tworzenia dokumentów na użytek szkoły,
 • poszerzania własnych zainteresowań.

A na koniec mała zagadka:
Dziesięć liter ma to słowo, a na koniec jest w nim teka.
Książka tam na Ciebie czeka – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DZIAŁANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

2023/2024

https://gowidlino.edu.pl/2023/09/narodowe-czytanie-2023/
https://gowidlino.edu.pl/2023/10/noc-bibliotek/
https://gowidlino.edu.pl/2023/10/przyjecie-uczniow-do-grona-czytelnikow/
https://gowidlino.edu.pl/2024/02/ferie-to-czas-na-czytanie/

2022/2023

https://gowidlino.edu.pl/2022/10/pasowanie-na-czytelnika-5/
https://gowidlino.edu.pl/2023/06/jak-nie-czytam-jak-czytam-2/

2021/2022

https://gowidlino.edu.pl/2021/11/pasowanie-na-czytelnika-4/
https://gowidlino.edu.pl/2021/11/przerwa-na-czytanie-2/

https://gowidlino.edu.pl/2021/10/noc-bibliotek-2021/
https://gowidlino.edu.pl/2021/09/18086/

https://gowidlino.edu.pl/2021/12/podsumowanie-ii-miedzynarodowej-akcji-przerwa-na-czytanie/
https://gowidlino.edu.pl/2021/12/dyplom-za-udzial-w-akcji-noc-bibliotek/
https://gowidlino.edu.pl/2022/02/szkolny-konkurs-kaligraficzny-mistrza-piora/
https://gowidlino.edu.pl/2022/02/walentyki-w-bibliotece/
https://gowidlino.edu.pl/2022/04/moja-ulubiona-ksiazka/

2020/2021

https://gowidlino.edu.pl/2021/02/podziekowanie-za-udzial-w-akcji-noc-bibliotek-2020/
https://gowidlino.edu.pl/2020/11/pasowanie-na-czytelnika-3/
https://gowidlino.edu.pl/2020/10/noc-bibliotek-2020/
https://gowidlino.edu.pl/2020/09/narodowe-czytanie-2020/

2019/2020

https://gowidlino.edu.pl/2019/10/noc-bibliotek-w-szkole-w-gowidlinie-pod-haslem-znajdzmy-wspolny-jezyk/
https://gowidlino.edu.pl/2019/12/15356/

https://gowidlino.edu.pl/2020/05/szkolne-konkursy-biblioteczne/
https://gowidlino.edu.pl/2019/10/ogolnopolski-dzien-glosnego-czytania/
https://gowidlino.edu.pl/2019/09/14086/

2018/2019

https://gowidlino.edu.pl/2019/06/akcja-czytelnicza-jak-nie-czytam-jak-czytam/
https://gowidlino.edu.pl/2019/05/przerwa-na-czytanie/
https://gowidlino.edu.pl/2019/05/13452/
https://gowidlino.edu.pl/2019/04/akcja-czytelnicza-misja-ksiazka/
https://gowidlino.edu.pl/2019/01/12792/
https://gowidlino.edu.pl/2018/12/piszemy-list-do-swietego-mikolaja/
https://gowidlino.edu.pl/2018/12/nowosci-nowosci-nowosci/
https://gowidlino.edu.pl/2018/12/wez-nie-pytaj-wez-przeczytaj/
https://gowidlino.edu.pl/2018/11/pasowanie-na-czytelnika/

2017/2018

https://gowidlino.edu.pl/2018/06/jak-nie-czytam/
https://gowidlino.edu.pl/2018/06/noc-bibliotek-pod-haslem-rzeczposoczyta/
https://gowidlino.edu.pl/2018/06/ogolnopolska-akcja-noc-bibliotek/
https://gowidlino.edu.pl/2018/06/11339/
https://gowidlino.edu.pl/2018/05/konkursy-biblioteczne-pod-haslem-w-swiecie-bohaterow/
https://gowidlino.edu.pl/2018/01/przez-slowo-do-serca/
https://gowidlino.edu.pl/2018/01/tytul-czyli-pierwszy-krok-do-odkrycia-tajemnicy/
https://gowidlino.edu.pl/2018/01/poznajcie-nele-mala-podrozniczke/
https://gowidlino.edu.pl/2018/01/tropiciele-domowych-potworow/
https://gowidlino.edu.pl/2017/11/projekt-edukacyjny/
https://gowidlino.edu.pl/2017/10/pasowanie-na-czytelnika-bo-czytanie-to-zabawa/
https://gowidlino.edu.pl/2017/09/15-000-zl-na-zakup-ksiazek-do-biblioteki-szkolnej/

2016/2017

https://gowidlino.edu.pl/2017/04/biblioteczny-konkurs-spring-is-coming-rozstrzygniety/
https://gowidlino.edu.pl/2016/12/mikolajki-w-bibliotece-szkolnej/
https://gowidlino.edu.pl/2016/11/pasowanie-na-czytelnika-w-szkolnej-bibliotece/

2014/2015

https://gowidlino.edu.pl/2015/05/najmlodsi-w-bibliotece-szkolnej/

Skip to content