Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Samorząd Uczniowski

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY
Wiktoria Ziegert

WICEPRZEWODNICZĄCY
Aleksandra Rompa

SEKRETARZ SZKOŁY
Dominika Mielewczyk – Bojanowska

Skład Pocztu Sztandarowego:
CHORĄŻY

Filip Słowy
Adam Mielewczyk

ASYSTA
Maja Woźniak
Alicja Korda
Joanna Treder
Justyna Lis

 W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie, którzy stanowią samorządy poszczególnych klas 4-8.
Uczniowie wykonują przydzielone im zadania w zależności od bieżących potrzeb.

Skip to content