Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Samorząd Uczniowski

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA
Judyta Mielewczyk

WICEPRZEWODNICZĄCY
Julia Piotrowska

SEKRETARZ SZKOŁY
Joanna Massowa

 

Skład Pocztu Sztandarowego:
CHORĄŻY

Maciej Bladowski

ASYSTA
Kornelia Cybula
Julia Piotrowska

 W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie, którzy stanowią samorządy poszczególnych klas 4-8.
Uczniowie wykonują przydzielone im zadania w zależności od bieżących potrzeb.

Skip to content