Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

14 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 8.30 za pośrednictwem aplikacji Teams
odbędzie się II etap IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Instrukcja logowania

****

ZAPROSZENIE

Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tym konkursem chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić pamięć Patrona naszej szkoły.

Laureaci poprzednich edycji konkursu uzyskali 2 punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. W bieżącym roku szkolnym również będziemy wnioskować do Pomorskiego Kuratora Oświaty, aby nasz konkurs był wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Celem naszego konkursu jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, ukazanie św. Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka, poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie wzorców postępowania, wzbudzanie chęci do naśladowania Ojca Świętego.

Honorowy Patronat nad konkursem został objęty przez: Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starostę Kartuskiego i Wójta Gminy Sierakowice.

Życzymy pomyślności w przygotowaniu uczniów do kolejnej edycji konkursu.

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II
Załącznik nr 1 do regulaminu – zgłoszenie szkoły
Załącznik nr 2 do regulaminu – protokół – etap szkolny
Załącznik nr 3 do regulaminu – oświadczenie RODO

(kliknięcie na powyższe pliki otworzą informacje)

Literatura konkursowa:

*Adam Bujak, Michał Rożek – Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998r. (kliknięcie w pliki otworzą informacje)
WOJTYŁA do s. 113

WOJTYŁA s. 114-213
WOJTYŁA s. 214-239

*Seria Wielcy Polacy – Jan Paweł II Pielgrzym pojednania, Prorok i misjonarz, który zmienił świat, De Agostini, Warszawa 2007r. (kliknięcie w pliki otworzą informacje)
WIELCY Polacy s. 1-13
WIELCY Polacy s. 14-24
WIELCY Polacy s. 25-35
WIELCY Polacy s. 36-47

*Podróże apostolskie Jana Pawła II w latach 1979 i 2000 (kraj i data) oraz wszystkie pielgrzymki do ojczyzny (kliknięcie na link otworzy informację)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II

*Encykliki Jana Pawła II (tytuł język polski i rok wydania) z okresu 1979r., 1986r., 1987r., 1998r., 2003r. (kliknięcie na link otworzy informację)
https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II

*Światowe Dni Młodzieży w latach 1987 – 2002 (miejsce, rok, numer ŚDM, hasło, logo) (kliknięcie w plik otworzy informację)
Światowe Dni Młodzieży

👇RELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI👇

III EDYCJA – 15.03.2022r.

„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac
jest praca nad sobą,
która pozwala odnajdywać urok młodości”
Jan Paweł II

15 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II. W tym roku konkursowi przyświecało hasło: Jan Pawel II Człowiek wielkiej miłości i pokory. Człowiek niezwykły – prawdziwie święty.
W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z 12 szkół województwa pomorskiego, łącznie 109 osób.
Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 7 uczniów reprezentujących następujące szkoły: Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Kębłowie, Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim, Szkoła Podstawowa w Mojuszu oraz Szkoła Podstawowa w Tuchlinie. Uczniowie musieli wykazać się szczegółową wiedzą dotyczącą życia, twórczości i podróży duszpasterskich papieża Jana Pawła II. Należy podkreślić wysoki poziom konkursu, materiały, z których przygotowywały się dzieci były obszerne i wymagały niemałego wysiłku, by opanować je na takim poziomie, który uwidocznił się podczas eliminacji.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja: przewodniczący ks. dr Andrzej Piernikarczyk oraz członkowie ks. Karol Myszk i pani Bożena Lejk.

W wyniku konkursowych zmagań najlepszy wynik uzyskała Agata Brzeska ze Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim, zajmując I miejsce, II miejsce zdobyła Agata Płotka ze Szkoły Podstawowej w Tuchlinie, a III miejsce wywalczyła Roksana Rutkowska uczennica Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Należy podkreślić, że laureaci I, II i III miejsca uzyskali również 2 punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Finał konkursu swoją obecnością zaszczycili Pan Wójt i Pani Kurator. Pan Tadeusz Kobiela zwrócił uczestnikom szczególną uwagę na to, że w obecnej sytuacji, związanej m.in. z wojną na Ukrainie, możemy w czyn zmienić słowa Papieża Polaka, możemy kontynuować jego dzieło, kierując się, tak jak on, miłością do drugiego człowieka. Pani Małgorzata Bielang na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania dla całej Społeczności Szkolnej, podkreślające wagę i celowość tego konkursu. Poniżej treść podziekowań:

Uczestnicy konkursu otrzymali od Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe i listy gratulacyjne, natomiast nauczycielom szkół biorących udział w konkursie wręczono podziękowania i książki za przygotowywanie uczniów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Pomorski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Sierakowice, natomiast medialny Wiadomości Sierakowickie i Kartuzy.info.

Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom, którzy przyczynili się do właściwej organizacji imprezy, szczególnie: Pani Małgorzacie Bielang – Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Panu Bogdanowi Łapie – Staroście Powiatu Kartuskiego, Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice, Pani Agnieszce Bigus – Właścicielce Przedsiębiorstwa GABI, Panu Witoldowi Cygertowi – Właścicielowi Firmy Usługowo – Budowlanej CYGERT, Panu Jackowi Driwie – Właścicielowi Usług Ciesielskich, Panu Józefowi Formeli – Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Panu Piotrowi Kalkowskiemu – Właścicielowi Firmy Szklarskiej, Panu Marcinowi Skrzypkowskiemu – Właścicielowi Firmy ECOMP oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie.

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Aleksandra Stark, Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Elżbieta Rompa i Barbara Salamon.

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczestnikom, Opiekunom oraz Gościom i zapraszamy już dziś na IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
(https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/) –  poz. 5.

https://gowidlino.edu.pl/2022/03/rozstrzygniety-iii-wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii/

https://www.facebook.com/1650180985295132/posts/3007082902938260/

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-1224-agata_brzeska_ze_szkoly_podstawowej_w.html

https://kartuzy.info/artykul/gowidlino-iii-wojewodzki/1287676

Zespół ds. promowania placówki

****

Już niedługo, bo 15 marca 2022 r. odbędzie się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z 12 szkół, łącznie 109. W eliminacjach wojewódzkich spotka się 7 uczniów, którzy będą zmagać się o najwyższe lokaty oraz dodatkowe 2 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Pomorski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Sierakowice. Życzymy powodzenia.

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-1220-iii_wojewodzki_konkurs_wiedzy_o_sw.html

II EDYCJA – 02.06.2021r.

Pamięć przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość
Św. Jan Paweł II

Hasło to przyświecało finałowi II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Pamięć o tym Wielkim Polaku jest ważna dla społeczności gowidlińskiej placówki, ponieważ od 2000 roku nosi ona imię tego świętego. Uczniowie szkoły co roku biorą udział w uroczystościach upamiętniających pontyfikat oraz rocznicę urodzin i śmierci Jana Pawła II.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wcześniejsze etapy tegorocznego konkursu odbyły się on-line. Finał II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II odbył się 2 czerwca 2021 r. w murach gowidlińskiej podstawówki. Zakwalifikowało się do niego 11 uczniów reprezentujących 5 szkół z terenu województwa pomorskiego. Formuła finału, czyli III etapu konkursu, była ustna. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć przed komisją konkursową na wylosowane przez siebie pytania.

W wyniku eliminacji:
I miejsce zajęła Kinga Recław ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej,
II miejsce Patrycja Dawidowska reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
III miejsce wywalczył Kacper Klebba ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: siostra Ludmiła Kulik – przewodnicząca WKK, ks. dr Andrzej Piernikarczyk, ks. Andrzej Patrzykąt i pani Bożena Lejk – członkowie WKK.

Konkurs zaszczycili swą obecnością: pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, pani Justyna Machut – Przedstawiciel Starosty Kartuskiego, pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice, pan Mirosław Kuczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice, pani Halina Knapińska – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie oraz pani Aneta Tomeczkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie.

Dyrektor szkoły, pani Aleksandra Stark, podkreśliła rolę autorytetu Jana Pawła II jaką odgrywa we współczesnym świecie. W czasach, gdy niemodne jest życie w wierze, ten święty pokazuje, że wiara, pokora i oddanie drugiemu człowiekowi może stanowić wspaniały wzór do naśladowania.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci wspaniałe nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Wójta Gminy Sierakowice, Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Sierakowicach, pana Witolda Cygert, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie, Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Grupę Energa.

Pomorski Kurator Oświaty każdemu uczestnikowi wręczyła indywidualne podziękowania oraz upominek w formie książki. Pani Małgorzata Bielang na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania dla całej Społeczności Szkolnej, podkreślające wagę i celowość tego konkursu. Poniżej treść podziekowania:

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Sierakowice i Pomorski Kurator Oświaty, natomiast medialny Wiadomości Sierakowickie i Kartuzy.info.

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Aleksandra Stark, Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Elżbieta Rompa i Barbara Salamon.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom, opiekunom oraz gościom i zapraszamy już dziś na III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

https://kartuzy.info/artykul/ii-wojewodzki-konkurs/1180473

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800789186900967&id=1650180985295132

https://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/8876-final-ii-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii

https://gowidlino.edu.pl/2021/06/ii-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii-rozstrzygniety/

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/1.-zawody-wiedzy..pdf) – poz.4.

Zespół ds. promowania placówki

Już niedługo w Gowidlinie wojewódzkie zmagania konkursowe 

2 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbędzie się finał II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II. Międzyszkolne eliminacje konkursu odbyły się za pośrednictwem aplikacji Teams 24 lutego 2021r. W wyniku tych eliminacji do III etapu – finału zakwalifikowało się łącznie 11 uczniów szkół podstawowych całego województwa pomorskiego. Finalistów czeka batalia o jak najwyższe wyniki oraz dodatkowe 2 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Pomorski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Sierakowice.

W czasach, gdy mamy kryzys autorytetów, poszukiwanie i wskazywanie wzorców do naśladowania jest bardzo potrzebne. Przykład życia i wiary papieża Polaka Jana Pawła II jest dziś szczególnie aktualny, dlatego konkurs ten kierowany jest do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. 

https://kartuzy.info/artykul/ii-wojewodzki-konkurs/1176869

https://sierakowice.pl/aktualnosc-994-final_ii_wojewo_dzkiego_konkursu_wiedzy.html

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w celu ochrony zdrowia Uczestników konkursu
podjęliśmy decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.
III etap (finał) konkursu odbędzie się 2 czerwca 2021r. (środa) o godz. 10.00.

Do zobaczenia Organizatorzy

****

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w celu ochrony zdrowia Uczestników konkursu
podjęliśmy decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.
III etap (finał) konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2021r. (wtorek) o godz. 10.00
– jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Do zobaczenia Organizatorzy

****

III etap (finał) III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II
odbędzie się 15 marca 2022r. (wtorek) o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie.

Do zobaczenia Organizatorzy

****

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/1.-zawody-wiedzy..pdf).

Ponadto konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Sierakowice.

Skip to content