Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Patron

Życiorys Patrona Szkoły

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był drugim synem Karola Wojtyły (seniora) i Emilii zd. Kaczorowskich. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął po skończeniu 6 roku życia, później został uczniem gimnazjum. Był jeszcze dzieckiem. Gdy zmarła jego matka, następnie stracił starszego brata Edmunda. Uczył się znakomicie, uprawiał sport oraz występował w dramatach grywanych przez kółko teatralne skupiające uczniów wadowickich szkół. Karol Wojtyła odznaczał się wszechstronnymi uzdolnieniami, toteż świadectwo maturalne z dnia 14 maja 1938 roku było celujące. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wyjechał z ojcem do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wkrótce wybuchła wojna. Niemcy wywieźli profesorów uczelni do Sachsenhausen, studia zostały przerwane. Karol Wojtyła zatrudnił się w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim, gdzie skierowano go do pracy w kamieniołomach, później pracował przy odczynnikach chemicznych. Ciężka praca wyczerpywała siły, lecz dzięki niej młodzi ludzie uniknęli wywózki do Niemiec ?na roboty?. Z tego okresu pochodzą pierwsze utwory literackie Karola Wojtyły.
W lutym 1941 roku zmarł ojciec i młody człowiek został sam. Pracując jako robotnik w Solvayu, jesienią 1942 roku Karol wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie i jednocześnie rozpoczął studia konspiracyjne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cudem wręcz przeżył, gdy 29 lutego 1944 roku został potrącony przez niemiecką ciężarówkę.
W związku z narastaniem terroru hitlerowskiego, kardynał Adam Sapieha zlecił alumnom zamieszkanie w pałacu biskupim. Wśród nich był również Karol Wojtyła. Wypełniał już wówczas niektóre posługi duszpasterskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 roku, 2 listopada odprawił Mszę Św. Prymicyjną w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej. W końcu zaś listopada tegoż roku wyjechał na dwuletnie studia do Rzymu, które zakończył doktoratem. W tym okresie życia miał również okazję poznać środowiska robotnicze w Belgii i Francji.
Po powrocie do kraju Karol Wojtyła otrzymał skierowanie do swej pierwszej pracy duszpasterskiej ? przez rok pełnił obowiązki wikariusza w parafii w Niegowici. Później przeniesiony został do parafii Św. Floriana w Krakowie, gdzie pracował dwa lata.
Latem skierowany został do pracy naukowej i rozpoczął habilitację z etyki i teologii moralnej. W 1958 roku (w wieku 38 lat) został Karol Wojtyła biskupem pomocniczym Krakowa, a w 1963 r. arcybiskupem.
16 października 1978 roku o godz. 18.18 z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Cały świat został zaskoczony wiadomością o wyborze Karola Wojtyły na następcę Św. Piotra. Nowy papież przybrał imię Jana Pawła II dla podkreślenia, iż pragnął iść w ślady swych wielkich poprzedników.
13 maja 1981 r. Jan Paweł uniknął cudem śmierci z rąk zamachowca Ali Agcy. Zyskał sobie przydomek ?Papież Pielgrzym?. Przemierzył już ponad milion kilometrów, odwiedził przeszło 120 krajów. Wszędzie głosi Słowo Boże, stając po stronie biednych, skrzywdzonych, prześladowanych. Niestrudzenie także w krajach ogarniętych wojną, woła o pokój i miłość między ludźmi. Bez jego nauczania o godności i prawach człowieka, nie doszłoby tak szybko do upadku komunizmu.
Zmarł w swoim apartamencie watykańskim, w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, którą sam ustanowił. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Placu Świętego Piotra w Rzymie w dniu 8 kwietnia.

Żaden papież nie dokonał tak wiele, by poprawić stosunki między ludźmi różnej wiary: spotykał się z żydami, muzułmanami, prawosławnymi i protestantami. Nie można wyobrazić sobie ostatnich 27 lat, zwłaszcza w dziejach Polski, bez Jana Pawła II. Jego Pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii. Jego osobowość i myśli na pewno będą miały wpływ na trzecie tysiąclecie nie tylko w Polsce.

g

JAK TRWAŁY NASZE PRZYGOTOWANIA DO NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II

 

W marcu 1999 r.
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski jednomyślnie zaakceptowali propozycję nadania Szkole Podstawowej w Gowidlinie imienia Jana Pawła II – Papieża Polaka

18 maja 1999 r.
W naszej szkole odbył się uroczysty poranek (przygotowany przez uczniów klas VII – VIII), którzy zapoznali nas z dzieciństwem, młodością, okresem nauk świeckich, a także twórczością poetycką Karola Wojtyły, z okazji Jego 79 Urodzin.
W tym dniu również rozpoczęliśmy nasze przygotowania do nadania szkole imienia Jana Pawła II.
Dzieci i młodzież zapoznana została z bogatym programem wychowawczym szkoły, opartym na nauce Papieża.
W tym samym dniu ks. proboszcz i p. dyrektor udali się do Pelplina z płytą granitową, którą w dniu 6 czerwca 1999 ma poświęcić Papież w czasie wizyty w Pelplinie.

7 – 11 październik 1999 r.
W tych dniach uczniowie kl. VI, VIII i gimnazjum, pod opieką p. dyrektor Danuty Tandek, wychowawców klas: Bernadetą Piotrowską i Jadwigą Maszke, pojechali na wycieczkę: “Śladami Ojca Świętego” do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego.

 

16 października 1999 r.
Zorganizowana została Wieczornica w szkole, połączona z Mszą Św. w kościele z okazji 21. rocznicy Pontyfikatu.
Po Mszy Św. w kościele w Gowidlinie młodzież klas VIII i gimnazjum przedstawiła montaż słowno – muzyczny i poezję Karola Wojtyły pod kierunkiem nauczycieli i p. Wiesławy Wenta.
Uczniowie brali liczny udział w przedstawieniu; wszystkim udzielił się podniosły nastrój tejże wieczornicy.
Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczyciele dbali o to, by w klasach nie zabrakło miejsca na “KĄCIK PATRONA”. Organizowano wystawki, gromadzono gazetki, książki po to, by poszerzyć wiadomości uczniów na temat życia Jana Pawła II.

17 grudnia 1999 r.
Młodzież naszej szkoły odbyła kolejną wycieczkę. Zwiedzili oni m. in. wystawę Tysiąclecia w Muzeum Opatów w Gdańsku – Oliwie.

28 stycznia 2000 r.
Wystawiona została PANTOMIMA w wykonaniu uczniów klasy I a gimnazjum pod kierunkiem p. Marzeny Ziegert. Pantomima przedstawiała najważniejsze wydarzenia z życia Ojca Świętego. Obejmowała ona 9 scen z życia Karola Wojtyły

 • Narodziny Karola – 18 maja 1920 r.
 • Dzieciństwo Karola Wojtyły
 • K. Wojtyła kapłanem – 1 listopada 1946 r.
 • Twórczość poetycka K. Wojtyły
 • K. Wojtyła papieżem – 16 października 1978 r.
 • Pielgrzymki Ojca Świętego po świecie
 • Zamach
 • Przebaczenie Ali Agcy
 • Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski

W końcowej scenie uczniowie – aktorzy podchodzili do “Ojca Świętego” z darem serc. Do bluzek przypięte mieli znane cytaty słów Jana Pawła II, które były symbolem postawy akceptacji i identyfikacji z tak wzniosłymi i wymownymi hasłami:

 • “Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście”
 • “Sursuum Corda – w górę serca”
 • “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi – tej Ziemi”
 • “Bóg jest miłością”
 • “Totus Tuus – Cały Twój”
 • “Nie ma miłości bez solidarności”
 • “Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych”

Na przełomie lutego/marca
Został ogłoszony przez p. Dariusza Zalewskiego konkurs plastyczny na temat: “Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”. Do głównego hasła zostały ułożone następujące tytułu do wyboru:

 • Ślady Chrystusa w mojej małej ojczyźnie – osoby, miejsca, zdarzenia;
 • Miłość Boga w wybranych doświadczeniach narodu. Wiara i miłość ojczyzny w życiu wybitnych Polaków;
 • Doświadczenia wiary w historii mojej ojczyzny;
 • Wywiady z uczniami Chrystusa kończącego się tysiąclecia. Autoportrety – portrety (I – XX w.)
 • Krajobraz Bogiem pisany.
 • Polskie zwyczaje i obrzędy inspirowane wiarą.
 • “Piszę do Ciebie – do Was” – moje przesłanie na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce.

Dnia 28 marca 2000 r.
Rada Gminy Sierakowice podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Gowidlinie imienia Jana Pawła II. W tym też miesiącu został napisany list do papieża.

g

TREŚĆ WYSŁANEGO LISTU DO OJCA ŚWIĘTEGO

Gowidlino, 23. 03. 2000 r.

Najukochańszy Ojcze Święty

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gowidlinie. Mieszkamy na Kaszubach. Piszemy do Ciebie Ojcze Święty, gdyż nasza szkoła przygotowuje się do uroczystego nadania Twego imienia. Nastąpi to 18 maja b.r. będzie to dla nas wielki dzień. Przygotowujemy się do niego od kilki lat. Poznaliśmy biografię Ojca Świętego, odbyliśmy wycieczkę do Wadowic – Krakowa – Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego, pod hasłem “Tu był Ojciec Święty” przybliżyliśmy sobie trudną i odpowiedzialną pracę duszpasterską i ewangelizacyjną papieża ? Polaka. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z Ojcem Świętym w Sopocie i Pelplinie. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie tablicy pamiątkowej w Katedrze Pelplińskiej, która 18 maja zostanie wmurowana w ścianę naszej szkoły. Bliskie nam jest nauczanie Jego Świątobliwości przypominające światu o chrześcijańskich korzeniach o tym, co przez wieki tworzyło europejską kulturę a co dzisiaj powinno być fundamentem dla jednoczącej się Europy. Jako świadek prawdy dajesz nam Ojcze Święty coś więcej, niż może dać młodym ludziom ludzka mądrość. Dlatego pragniemy, by nasza szkoła była miejscem zakwaszonym dobrym zaczynem nauki papieża Polaka. Akt nadania szkole imienia Jana Pawła II będzie uczczeniem Roku Jubileuszowego w naszym środowisku oraz upamiętnieniem XXII rocznicy wielkiego pontyfikatu i pierwszej rocznicy wizyty Ojca Świętego na ziemi kaszubskiej. Jednocześnie wydarzenie to będzie uwieńczeniem wieloetapowej budowy naszej szkoły. Pragniemy w tym 2000 Roku Jubileuszowym z Ojcem Świętym wejść w Trzecie Tysiąclecie z wielką nadzieją, ufnością i wiarą. Przyjęcie imienia papieża – Polaka traktujemy jako ogromny zaszczyt i jednocześnie odczuwamy jako zobowiązanie do realizacji zadań i założeń, które przed młodzieżą i nauczycielami stawia papież Jan Paweł II. Szczęść Boże Ojcze Święty w tym trudnym posłannictwie. Wspieramy Cię modlitwą oraz życzymy zdrowia i opieki opatrzności Bożej. Oczekujemy, iż odwiedzisz jeszcze raz naszą piękną ziemię kaszubską.

Pozdrawiamy Cię gorąco Ojcze Święty,
Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice Zespołu Szkół w Gowidlinie.

g

17 maja 2000 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Jana Pawła II.

Rzeźba została wykonana przez artystę ludowego pana Jana Redźko z Lęborka

19 października 2005 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II otrzymała Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

Uchwała  Rady  Rodziców
z  dnia  17. 03. 2005 r.
w  sprawie  ufundowania  Sztandaru
dla  Szkoły  Podstawowej
im.  Jana  Pawła II  w  Gowidlinie

W piątą rocznicę nadania imienia Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie postanawiamy ufundować Sztandar tej szkole.

Wybór tak znakomitego Patrona – Wielkiego Polaka jest wspaniałą inspiracją dla wszystkich uczniów do tego, by budując swoją tożsamość, starali się być wierni sobie, drugiemu człowiekowi, Patronowi i Ojczyźnie.

Zarząd  Rady  Rodziców

gRewers ggggggggggggg i                        iAwers

Barka – z młodzieżą śpiewa Jan Paweł II

Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Słowa hymnu:

1. My, Jana Pawła uczniowie
słowa ojca w czyn chcemy przemieniać
pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.

2. Trudno być dobrym człowiekiem
gdy świat pędzi i goni bez celu,
dlatego razem przypomnieć warto.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.

Integralną część tradycji i harmonogramu pracy szkoły stanowi
Ceremoniał wewnątrzszkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Ceremoniał szkoły

W/w plik jest plikiem do pobrania. Należy kliknąć w poniższy link prawym klawiszem myszy i wybrać opcję “zapisz jako”, aby móc korzystać z ceremoniału szkoły off-line. Można też kliknąć bezpośrednio i oglądać spis w przeglądarce. W obydwu przypadkach potrzebny jest program do czytania plików PDF.

Skip to content