Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

OFERTA EDUKACYJNA

W każdym człowieku tkwi dobro i mądrość, należy je tylko umieć wyszukać
/Jan Paweł II/

Szkoła Podstawowa w Gowidlinie rozpoczęła swoją działalność w 1866 roku.
*1 września 1999 roku powołany został Zespół Szkół w Gowidlinie, który obejmował Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i Gimnazjum.
*1 września 2017 roku Zespół Szkół w Gowidlinie, w związku z reformą szkolnictwa, został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.

Obecnie nasza szkoła jest trzecią największą placówką oświatową Gminy Sierakowice.

Ważnym elementem w procesie edukacyjnym jest wszechstronny rozwój uczniów. Gwarancję tego procesu zapewnia dobra organizacja toku kształcenia, która umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz osiągnięcie celów edukacyjnych i realizację treści programowych.

2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE

2020/2021

Skip to content