Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE COVID-19

Koronawirus

Zasady nauczania hybrydowego

2021/2022

****

Szanowini Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa na konferencji Minister Edukacji i Nauki w dniu 25 stycznia 2022r. ogłosił zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach podstawowych w klasach 5-8 na okres od  27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. (z tym, że od 14 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022r. uczniowie województwa pomorskiego mają ferie zimowe).

 • Oddziały przedszkolne i uczniowie klas 1-4 pracują w trybie stacjonarnym
 • uczniowie klas 5-8 będą realizowali nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams. Po tym okresie uczniowie klasy 5-8 szkół podstawowych prawdopodobnie wrócą do nauki stacjonarnej.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat wprowadzanych zmian.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, iż od 20.12.2021r. do 09.01.2022r.:

 • uczniowie klas 1-8 będą realizowali nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams,
 • oddziały przedszkolne pozostają otwarte i funkcjonują jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat wprowadzanych zmian.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

****

2020/2021

****

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie rozporządzenia MEiN z dn. 29.04.2021r.), iż:

1. od 17.05.2021r.:

 • OP i klasy 1 – 3 będą nadal realizowały nauczanie stacjonarne,
 • klasy 4 – 8 będą realizowały nauczanie w trybie hybrydowym tj.
  **w tygodniu od 17.05.2021r. do 21.05.2021r. klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7c – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast klasy 4a, 4b, 7b, 8a, 8b – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
  **w tygodniu od 24.05.2021r. do 28.05.2021r. klasy 4a, 4b, 7b, 8a, 8b – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7c – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
 • w dniach od 25.05.2021r. do 27.05.2021r. w szkole odbywać się będą dla uczniów kl. 8 egzaminy ósmoklasisty, dla uczniów kl. 1-7 są to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

2. od 31.05.2021r. planuje się powrót wszystkich uczniów do szkoły i realizację nauczania w trybie stacjonarnym.

Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu. Sytuacja epidemiczna jest na bieżąco monitorowana, nieustannie priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.

Drodzy Rodzice dziękujemy Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę.  
Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 28.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż:
 • od 04.05.2021r. planuje się:
 1. oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 2. klasy 1 – 3 będą realizowały nauczanie stacjonarne,
 3. konsultacje klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym,
 4. uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych nadal będą uczyć się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS,
 • od 17.05.2021r. planuje się:
 1. oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 2. klasy 1 – 3 będą nadal realizowały nauczanie stacjonarne,
 3. klasy 4 – 8 będą realizowały nauczanie w trybie hybrydowym tj. część uczniów będzie nadal uczyć się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS, a część wróci do szkoły i będzie uczyć się stacjonarnie (szczegółowe informacje przekażą wychowawcy po opublikowaniu stosownego rozporządzenia),
 4. zawiesza się konsultacje klas 8,
 • od 31.05.2021r. planuje się:
 1. powrót wszystkich uczniów do szkoły i realizacje nauczania w trybie stacjonarnym.
Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu.
O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.

Sytuacja epidemiczna jest na bieżąco monitorowana, nieustannie priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników.

Drodzy Rodzice dziękujemy Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę.  
Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

****

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 21.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż od 26.04.2021r.:

 • oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
 • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
 • klasy 4-8 uczą się w trybie zdalnym,
 • konsultacje dla uczniów klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas.

Nauka w ramach nauczania hybrydowego polegać będzie na tym, iż w dniach:

 • od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. oddziały „b” – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast oddziały „a” – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
 • konsultacje klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.

Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

Rozwozy
  Dowóz* Rozwozy*
Borowy Las 7.15 12.55 14.05
Lemany 7.25 13.10 14.20
Borek 7.25 13.15 14.25
Gowidlinko 7.30 12.40 13.50
Stara Huta 7.40 13.20 14.30
Rokiciny 7.50 13.30 14.40
Smolniki 7.55 13.35 14.45
Kowale 7.15 15.05
Widna Góra 7.40 13.45

*godzina, która jest podana oznacza godzinę ODJAZDU autobusu z danej miejscowości

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości
za pośrednictwem aplikacji MS Teams/w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 14.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż od 19.04.2021r. do 25.04.2021r.:
*oddziały przedszkolne zostaną otwarte i będą funkcjonować w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego,
*uczniowie klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS,
*dla uczniów klas 8 przywrócone zostaną konsultacje przedmiotowe.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły .

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości
za pośrednictwem aplikacji MS Teams/w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia, na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 07.04.2021r. przez ministra zdrowia, iż do 18.04.2021r. oddziały przedszkolne i klasy 1-8 szkoły podstawowej ze względu na bezpieczeństwo nauczycieli, dzieci i rodziców nadal pozostaną zamknięte.
Nauczyciele będą pracować z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

O wszelkich modyfikacjach i zmianach powiadomią Państwa wychowawcy.

Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat zdalnego trybu pracy.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia, iż na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 25.03.2021r. przez premiera oraz ministra zdrowia:

 • od 29.03.2021r. do 09.04.2021r. oddziały przedszkolne ze względu na bezpieczeństwo nauczycieli, dzieci i rodziców zostaną zamknięte. Nauczyciele będą pracować z dziećmi w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

O wszelkich modyfikacjach i zmianach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat nowego trybu pracy.

Do dnia 26.03.2021r. wychowawcy przedstawią Państwu plan pracy na ww. okres.

****

Zmiany w zasadach funkcjonowania szkoły wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.:

 • naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, w tym również uczniowie klas 1-3,
 • z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. dyrektor zawiesza konsultacje dla uczniów klas 8.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia 2021r.:

 • oddziały przedszkolne nadal pracują stacjonarnie, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego,
 • świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Wychowawcy – będą Państwa informować o zmianach i nowych zasadach pracy, udzielać ewentualnych odpowiedzi na pytania.

****

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, że od dnia 15.03.2021 r. do 28.03.2021r. uczniowie klas 1-3 będą mieli nauczanie hybrydowe.

W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne kontynuują naukę w trybie stacjonarnym,
 • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
 • klasy 4-8 uczą się w trybie zdalnym,
 • konsultacje dla uczniów klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas.

Nauka w ramach nauczania hybrydowego polegać będzie na tym, iż w dniach:

 • od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. oddziały “a” – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast oddziały “b” – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
 • od 22.03.2021r. do 26.03.2021r. oddziały zamieniają się rolami, czyli oddziały “a” – pracują w trybie stacjonarnym w szkole, natomiast oddziały “b” – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat wprowadzanych zmian.
Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Oddziały przedszkolne pozostają otwarte i funkcjonują, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 01.03.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 15.02.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 01.02.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym. Przedszkole i oddziały przedszkolne również pozostają otwarte i funkcjonują z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z informacją Ministra Edukacji i Nauki dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiadamiamy, że:

 1. od 18.01.2021r. (poniedziałek) uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ,
 2. sytuacja epidemiczna jest na bieżąco monitorowana, nieustannie priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników,
 3. uczniowie klas 4 – 8 będą kontynuować naukę w trybie zdalnym,
 4. oddziały przedszkolne pozostają otwarte i funkcjonują, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Procedura – OP i klas 1-3 COVID-19 – 2020-21

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Organizacja nauki po feriach

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 30 listopada 2020r. do dnia 03 stycznia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach 1-3, 4-8.
Oddziały przedszkolne pracują bez zmian – w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Kontakt z rodzicami przebiega wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Drodzy Rodzice dziękujemy Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę.  
Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 09 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach 1-3, 4-8.
Oddziały przedszkolne pracują bez zmian – w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach od 9 listopada 2020r. – pytania i odpowiedzi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada 2020r. – informacja dla rodziców

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. informujemy, że od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. nauczanie zdalne w klasach 4 – 8. Pozostałe oddziały pracują w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

KOMUNIKAT
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Na podstawie Opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach
o numerze 36/HDM/2020 z dnia 20.10.2020r.

wprowadzam
nauczanie w systemie hybrydowym
od dnia 21 października 2020r. do dnia 10 listopada 2020r. tj.:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym

Aleksandra Stark
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

 

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, że od dnia 21.10.2020 r. do 10.11.2020 r. szkoła przechodzi na system nauczania hybrydowego.

Taka pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice. Zgodę na taki system wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauczanie hybrydowe oznacza, że:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym poprzez aplikację MSTeams.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym dnia 20.10.2020r. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams.

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

KOMUNIKAT – https://gowidlino.edu.pl/2020/09/16311/

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 – 2020-21

Procedura – odbieranie uczniów ze szkoły

Procedura – pogorszenie stanu zdrowia

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 – AKTUALIZACJA

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Skip to content