Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Aleksandra Stark

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Bernadeta Piotrowska

Religia
ks. Tadeusz Olszewski
Elżbieta Rompa

Wychowanie przedszkolne
Kinga Dyszer
Agnieszka Bladowska
Paulina Grzenkowicz
Edyta Konkel
Joanna Sominka
Monika Wolska
Maria Wolska – Rychert

Edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Dąbrowska
Hanna Formela
Lucyna Labuda
Wioletta Maszke
Alicja Walkusz
Janina Wenta

Język polski
Wioletta Brzeska
Ewa Grucza
Lidia Stahlke

Język angielski
Karolina Gilmajster – Szymikowska
Jolanta Wójcik

Język niemiecki
Daniel Stencel

Język kaszubski
Bożena Lejk
Adela Wenta
Janina Wenta

Matematyka
Anna Miotk – Płotka
Bernadeta Piotrowska
Roksana Syldatk

Fizyka
Roksana Syldatk

Historia
Bożena Lejk
Joanna Neubauer
Lidia Stahlke

Przyroda
Wioletta Maszke

Technika
Maria Kostuch

Informatyka
Anna Miotk – Płotka
Adela Wenta

Muzyka
Maria Kostuch

Plastyka
Maria Kostuch

Wychowanie fizyczne
Łukasz Jakubek
Paweł Staszek

Wiedza o społeczeństwie
Joanna Neubauer

Biologia
Adela Wenta

Chemia
Adela Wenta

Geografia
Aneta Woźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wójcik

Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Neubauer

Doradztwo zawodowe
Agnieszka Bladowska

Pedagog
Agnieszka Błaszkowska

Pedagog specjalny
Celina Naczk

Psycholog
Amelia Recław

Logopeda
Dominika Kuczkowska

Świetlica
Agnieszka Bladowska
Edyta Konkel
Elżbieta Rompa
Joanna Sominka
Janina Wenta
Iwona Witka

Biblioteka
Sylwia Miszk
Aleksandra Stark
Aneta Woźniak

Nauczyciel współorganizujący
Celina Naczk
Aneta Woźniak

g

WYCHOWAWCY  KLAS

Grupa dzieci 3 letnich – MISIE
Joanna Sominka
Monika Wolska

Grupa dzieci 4 letnich – SÓWKI
KInga Dyszer

Grupa dzieci 4 letnich – PSZCZÓŁKI
Paulina Grzenkowicz

Grupa dzieci 5 letnich – MYSZKI
Agnieszka Bladowska

kl. 0 a – MOTYLKI
Edyta Konkel

kl. 0 b – BIEDRONECZKI
Maria Wolska – Rychert

kl. 1 a
Patycja Dąbrowska

kl. 1 b
Hanna Formela

kl. 2 a
Janina Wenta

kl. 2 b
Alicja Walkusz

kl. 3 a
Wioletta Maszke

kl. 3 b
Lucyna Labuda

kl. 4 a
Lidia Stahlke

kl. 4 b
Anna Miotk – Płotka

kl. 5 a
Jolanta Wójcik

kl. 5 b
Bożena Lejk

kl. 6 a
Aneta Woźniak

kl. 6 b
Adela Wenta

kl. 7 a
Joanna Neubauer

kl. 7 b
Roksana Syldatk

kl. 8 a
Maria Kostuch

kl. 8 b
Karolina Gilmajster – Szymikowska

Skip to content