Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II rozstrzygnięty!

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość
                                                                                      Św. Jan Paweł II

Hasło to przyświecało finałowi II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Pamięć o tym Wielkim Polaku jest ważna dla społeczności gowidlińskiej placówki, ponieważ od 2000 roku nosi ona imię tego świętego. Uczniowie szkoły co roku biorą udział w uroczystościach upamiętniających pontyfikat oraz rocznicę urodzin i śmierci Jana Pawła II.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wcześniejsze etapy tegorocznego konkursu odbyły się on-line. Finał II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II odbył się 2 czerwca 2021 r. w murach gowidlińskiej podstawówki. Zakwalifikowało się do niego 11 uczniów reprezentujących 5 szkół z terenu województwa pomorskiego. Formuła finału, czyli III etapu konkursu, była ustna. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć przed komisją konkursową na wylosowane przez siebie pytania.

W wyniku eliminacji:
I miejsce zajęła Kinga Recław ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej,
II miejsce Patrycja Dawidowska reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
III miejsce wywalczył Kacper Klebba ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: siostra Ludmiła Kulik – przewodnicząca WKK, ks. dr Andrzej Piernikarczyk, ks. Andrzej Patrzykąt i pani Bożena Lejk – członkowie WKK.

Konkurs zaszczycili swą obecnością: pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, pani Justyna Machut – Przedstawiciel Starosty Kartuskiego, pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice, pan Mirosław Kuczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice, pani Halina Knapińska – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie oraz pani Aneta Tomeczkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie.

Dyrektor szkoły, pani Aleksandra Stark, podkreśliła rolę autorytetu Jana Pawła II jaką odgrywa we współczesnym świecie. W czasach, gdy niemodne jest życie w wierze, ten święty pokazuje, że wiara, pokora i oddanie drugiemu człowiekowi może stanowić wspaniały wzór do naśladowania.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci wspaniałe nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Wójta Gminy Sierakowice, Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Sierakowicach, pana Witolda Cygert, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie, Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Grupę Energa.

Pomorski Kurator Oświaty każdemu uczestnikowi wręczyła indywidualne podziękowania oraz upominek w formie książki.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Sierakowice i Pomorski Kurator Oświaty, natomiast medialny Wiadomości Sierakowickie i Kartuzy.info.

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Aleksandra Stark, Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Elżbieta Rompa i Barbara Salamon.

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/1.-zawody-wiedzy..pdf) – poz.4.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom, opiekunom oraz gościom
i zapraszamy już dziś na III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

https://kartuzy.info/artykul/ii-wojewodzki-konkurs/1180473

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800789186900967&id=1650180985295132

https://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/8876-final-ii-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii

Zespół ds. promowania placówki

Skip to content