Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rozstrzygnięty III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac
jest praca nad sobą,
która pozwala odnajdywać urok młodości”
Jan Paweł II

15 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II. W tym roku konkursowi przyświecało hasło: Jan Pawel II Człowiek wielkiej miłości i pokory. Człowiek niezwykły – prawdziwie święty.
W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z 12 szkół województwa pomorskiego, łącznie 109 osób.
Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 7 uczniów reprezentujących następujące szkoły: Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Kębłowie, Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim, Szkoła Podstawowa w Mojuszu oraz Szkoła Podstawowa w Tuchlinie. Uczniowie musieli wykazać się szczegółową wiedzą dotyczącą życia, twórczości i podróży duszpasterskich papieża Jana Pawła II. Należy podkreślić wysoki poziom konkursu, materiały, z których przygotowywały się dzieci były obszerne i wymagały niemałego wysiłku, by opanować je na takim poziomie, który uwidocznił się podczas eliminacji.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja: przewodniczący ks. dr Andrzej Piernikarczyk oraz członkowie ks. Karol Myszk i pani Bożena Lejk.

W wyniku konkursowych zmagań najlepszy wynik uzyskała Agata Brzeska ze Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim, zajmując I miejsce, II miejsce zdobyła Agata Płotka ze Szkoły Podstawowej w Tuchlinie, a III miejsce wywalczyła Roksana Rutkowska uczennica Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Należy podkreślić, że laureaci I, II i III miejsca uzyskali również 2 punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Finał konkursu swoją obecnością zaszczycili Pan Wójt i Pani Kurator. Pan Tadeusz Kobiela zwrócił uczestnikom szczególną uwagę na to, że w obecnej sytuacji, związanej m.in. z wojną na Ukrainie, możemy w czyn zmienić słowa Papieża Polaka, możemy kontynuować jego dzieło, kierując się, tak jak on, miłością do drugiego człowieka. Pani Małgorzata Bielang na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania dla całej Społeczności Szkolnej, podkreślające wagę i celowość tego konkursu. Poniżej treść podziekowań:

Uczestnicy konkursu otrzymali od Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe i listy gratulacyjne

natomiast nauczycielom szkół biorących udział w konkursie wręczono podziękowania i książki za przygotowywanie uczniów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Pomorski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Sierakowice, natomiast medialny Wiadomości Sierakowickie i Kartuzy.info.

Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom, którzy przyczynili się do właściwej organizacji imprezy, szczególnie: Pani Małgorzacie Bielang – Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Panu Bogdanowi Łapie – Staroście Powiatu Kartuskiego, Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice, Pani Agnieszce Bigus – Właścicielce Przedsiębiorstwa GABI, Panu Witoldowi Cygertowi – Właścicielowi Firmy Usługowo – Budowlanej CYGERT, Panu Jackowi Driwie – Właścicielowi Usług Ciesielskich, Panu Józefowi Formeli – Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Panu Piotrowi Kalkowskiemu – Właścicielowi Firmy Szklarskiej, Panu Marcinowi Skrzypkowskiemu – Właścicielowi Firmy ECOMP oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie.

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Aleksandra Stark, Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Elżbieta Rompa i Barbara Salamon.

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczestnikom, Opiekunom oraz Gościom i zapraszamy już dziś na IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

https://gowidlino.edu.pl/2022/03/rozstrzygniety-iii-wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii/

https://www.facebook.com/1650180985295132/posts/3007082902938260/

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-1224-agata_brzeska_ze_szkoly_podstawowej_w.html

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-1220-iii_wojewodzki_konkurs_wiedzy_o_sw.html

https://kartuzy.info/artykul/gowidlino-iii-wojewodzki/1287676

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
(https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/) –  poz. 5.

Zespół ds. promowania placówki

Skip to content