Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Znamy wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

„Nie ma większego bogactwa w narodzie
nad światłych obywateli”
Jan Paweł II

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym zaprosiła do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Celami konkursu od lat są: zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, poznanie życia i działalności papieża Jana Pawła II, szlachetna rywalizacja uczniów i promowanie właściwych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Chęć rywalizacji w konkursie, w tym roku szkolnym, wykazali uczniowie następujących szkół: Borzestowo, Brodnica Górna, Chojnice, Czersk, Goręczyno, Gdańsk, Gowidlino, Jelonko, Kamienica Królewska, Kościerzyna, Linia, Lisie Jamy, Łyśniewo Sierakowickie, Mojusz, Mściszewice, Opalenie, Puzdrowo, Sierakowice, Załakowo i 14 marca 2023 r., w murach naszej placówki spotkali się, w konkursowych zmaganiach, uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Hasłem, które towarzyszyło konkursowej rywalizacji, były słowa Jana Pawła II Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

Uczniowie, którzy przeszli do etapu wojewódzkiego musieli wykazać się bardzo szczegółową wiedzą dotyczącą papieża Jana Pawła II. Etap ten był ustny, uczniowie losowali pytania, które następnie były czytane głośno, by uczestnik dobrze zrozumiał pytanie. Zmagania były bardzo emocjonujące, jak zawsze finaliści prezentowali porównywalny poziom przygotowania.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja pod przewodnictwem p. dra Mirosława Kuczkowskiego oraz członkowie ks. dr Tadeusz Knut, ks. Wiesław Badaszek i p. Bożena Lejk.

W wyniku konkursu I miejsce zajął Kacper Klebba ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, II miejsce zajął Paweł Cichocki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach, a III Wiktoria Korzeniewska uczennica Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie. Laureaci I, II i III miejsca uzyskali również 2 punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Uczestnicy konkursu otrzymali od Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe i listy gratulacyjne, natomiast nauczycielom szkół biorących udział w konkursie wręczono podziękowania i książki za przygotowywanie uczniów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Kartuski i Wójt Gminy Sierakowice, natomiast medialny Wiadomości Sierakowickie, Kartuzy.info, Kurier Kaszubski.

Pani Joanna Sawczyn Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie w imieniu Pani Małgorzaty Bielang Pomorskiego Kuratora Oświaty na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania dla całej Społeczności Szkolnej, podkreślające wagę i celowość tego konkursu. Poniżej treść podziękowania:

Uczestnicy konkursu otrzymali od Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe i listy gratulacyjne. Poniżej treść podziękowania:

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym można było zorganizować i przeprowadzić kolejną edycję konkursu, szczególnie:

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Aleksandra Stark, Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Bernadeta Piotrowska, Elżbieta Rompa i Janina Wenta.

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczestnikom, Opiekunom oraz Gościom i zapraszamy już dziś na V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
(https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-3/) –  poz. 26.

Zespół ds. promowania placówki

https://kartuzy.info/artykul/iv-wojewodzki-konkurs/1413806

https://sierakowice.pl/aktualnosc-1474-iv_wojewodzki_konkurs_wiedzy_o_sw_janie.html

https://www.facebook.com/Sierakowice/posts/pfbid02VJYVzMdNY1kVZde8f9WsAt5EhLDaJqDBkDxdR4D4cjM3VMJGb1zt7zsnTNywp8wHl

https://www.facebook.com/kuratorium.gdansk/posts/517898980536795

Skip to content