Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła włączyła się w innowacyjny projekt edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera placówki we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.


Korzyści płynące z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

  • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji,
  • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole,
  • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych,
  • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo,
  • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej,
  • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń,
  • certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021,

  • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Koordynatorem projektu jest p. Wiesława Masowa.

Aleksandra Stark

Skip to content