Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Funkcjonowanie szkoły od 26.04.2021r.

Ważny komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 21.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż od 26.04.2021r.:

  • oddziały przedszkolne będą nadal funkcjonować w trybie stacjonarnym,
  • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
  • klasy 4-8 uczą się w trybie zdalnym,
  • konsultacje dla uczniów klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas.

Nauka w ramach nauczania hybrydowego polegać będzie na tym, iż w dniach:

  • od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. oddziały „b” – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast oddziały „a” – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
  • konsultacje klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego,
  • uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.

Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

Rozwozy

 

Dowóz*

Rozwozy*

Borowy Las 7.15 12.55 14.05
Lemany 7.25 13.10 14.20
Borek 7.25 13.15 14.25
Gowidlinko 7.30 12.40 13.50
Stara Huta 7.40 13.20 14.30
Rokiciny 7.50 13.30 14.40
Smolniki 7.55 13.35 14.45
Kowale 7.15 15.05
Widna Góra 7.40 13.45


*godzina, która jest podana oznacza godzinę ODJAZDU autobusu z danej miejscowości

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości
za pośrednictwem aplikacji MS Teams/w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content