Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

2 kwietnia przypadał Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Nasi uczniowie klas szóstych także włączyli się do ogólnopolskiej akcji poprzez omówienie tematyki podczas godzin z wychowawcą, wykonali prace na lekcjach plastyki oraz obejrzeli film pt.: “Autyzm ma Alę”. Uwieńczeniem ich pracy było wykonanie fotografii promującej akcję https://polskananiebiesko.pl. Kolor niebieski pokazuje nasze starania, otwartość i chęć pomocy.

Karolina Gilmajster-Szymikowska, Maria Kostuch

Skip to content