Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole rozpoczęliśmy od wręczenia nagród, wyróżnień i gratulacji w klasach 1-3. Pani Dyrektor Aleksandra Stark przywitała zaproszonych gości: opiekunkę świetlicy w Borowym Lesie panią Barbarę Szajna, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Anetę Tomeczkowską, Zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców panią Wiesławę Bojanowską  i wszystkich zgromadzonych.

Dokonała podsumowania roku szkolnego dziękując wszystkim za pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą w mijającym roku 2022/2023.

Podczas podsumowania tegoż roku poznaliśmy wyniki w nauce uczniów z poszczególnych klas 1 – 3. Otrzymali oni nagrody książkowe, dyplomy oraz odznaki Uczeń na medal. Natomiast rodzice wyróżnionych dzieci zostali nagrodzeni listem gratulacyjnym. 

Druga część uroczystości rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem naszego proboszcza ks. Tadeusza Olszewskiego.

Po uroczystej Mszy Świętej uczniowie klas 4-7 wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy, nagrody im. Jana Pawła II, Nagrody Dyrektora i za osiągnięcia sportowe.. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali z rąk pani Dyrektor i pani Wicedyrektor listy gratulacyjne. 

Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji, a tym którzy ukończyli naukę w naszej szkole sukcesów w dalszej edukacji.  

Agnieszka Błaszkowska

Skip to content