Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podsumowanie tygodnia profilaktyki

W dniach od 18 do 22 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Stawiam na zdrowie po pandemii” Odziały przedszkolne  udały się na spotkanie do Straży Pożarnej w Gowidlinie, gdzie spotkały się ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej panem Karolem Wentą i panem Mateuszem Mielewczykiem. Zobaczyli jak wygląda budynek straży oraz wóz strażacki. Panowie zapoznali najmłodszych uczniów z pracą strażaków na czym ona polega i jak ważne jest niesieni pomocy innym.  

Gośćmi tegorocznego Szkolnego Tygodnia Profilaktyki byli Panowie Policjanci Daniel Kotłowski i Grzegorz Stankowski z Komisariatu Policji w Sierakowicach. Spotkali się z najmłodszymi uczniami naszej szkoły oraz klasami 1-3. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach w ruchu pieszych oraz na temat bezpiecznego korzystania z pojazdów.  

Odwiedziła naszych uczniów pielęgniarka Pani Paulina Choszcz. Dzieci były zachwycone tym spotkaniem, ponieważ mogły zobaczyć jak mierzy się ciśnienie, wykonuje zastrzyki. Przedstawiła dzieciom jak ważny jest to zawód i bardzo potrzebny. Jak należy dbać o siebie i swoje zdrowie oraz jak ważne jest nasze odżywianie, aby być zdrowym. 

Odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną. Uczniowie wysłuchali pogadanki na temat zachowania czystości osobistej ucznia, dbania o swoje zdrowie, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa, spacery na świeżym powietrzu. 

Podczas Tygodnia Profilaktyki obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli film edukacyjny z instruktażem jak wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. Mieli możliwość ćwiczenia resuscytacji podczas zajęć. Został poruszony temat dbałości o zdrowe serce i jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu.  

W tygodniu profilaktyki odbyło się wiele zajęć o tematyce profilaktycznej z wychowawcami oraz pogadanki z pedagogiem na temat uzależnień i psychologiem o  zachowaniu podczas przerwy, w czasie lekcji oraz w toalecie. Najważniejszym zadaniem działań profilaktycznych w szkole było uświadomienie młodym ludziom, że życie jest nadrzędną wartością, dlatego należy je chronić dbając o zdrowie i bezpieczeństwo.  

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Gowidlinie dziękuje wszystkim zaproszonym gościom, którzy włączyli się w realizację Szkolnego Tygodnia Profilaktyki. 

Agnieszka Błaszkowska

Skip to content