Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Funkcjonowanie szkoły od 19.04.2021r.

Ważny komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 14.04.2021r. przez ministra zdrowia), iż od 19.04.2021r. do 25.04.2021r.:
*oddziały przedszkolne zostaną otwarte i będą funkcjonować w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego,
*uczniowie klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS,
*dla uczniów klas 8 przywrócone zostaną konsultacje przedmiotowe.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.

ROZWOZY

  Dowóz* Rozwóz*
Borowy Las 7.15 14.15
Lemany 7.25 13.55
Borek 7.25 14.00
Gowidlinko 7.30 13.55
Stara Huta 7.40 14.40
Rokiciny 7.50 14.50
Smolniki 7.55 15.00
Kowale 7.10 15.15
Widna Góra 8.05 13.40

*godzina, która jest podana oznacza godzinę przyjazdu autobusu do danej miejscowości

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości
za pośrednictwem aplikacji MS Teams/w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content