Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Funkcjonowanie szkoły od 12.04.2021r.

Ważny komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia, na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 07.04.2021r. przez ministra zdrowia, iż do 18.04.2021r. oddziały przedszkolne i klasy 1-8 szkoły podstawowej ze względu na bezpieczeństwo nauczycieli, dzieci i rodziców nadal pozostaną zamknięte.
Nauczyciele będą pracować z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

O wszelkich modyfikacjach i zmianach powiadomią Państwa wychowawcy.

Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat zdalnego trybu pracy.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości
za pośrednictwem aplikacji MS Teams/w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content