Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Komunikat!

Ważny komunikat

KOMUNIKAT
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Na podstawie Opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach
o numerze 36/HDM/2020 z dnia 20.10.2020r.

wprowadzam
nauczanie w systemie hybrydowym
od dnia 21 października 2020r. do dnia 10 listopada 2020r. tj.:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym

 

Aleksandra Stark
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Skip to content