Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

System nauczania hybrydowego od 21.10.2020r.

Ważny komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, że od dnia 21.10.2020 r. do 10.11.2020 r. szkoła przechodzi na system nauczania hybrydowego.

Taka pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice. Zgodę na taki system wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauczanie hybrydowe oznacza, że:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym poprzez aplikację MSTeams.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym dnia 20.10.2020r. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams.

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content