Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Szkolne obchody Dni Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniach 02-06.03.2020r. w ramach organizowanych szkolnych obchodów Dni Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w przygotowanych dla nich akcjach.  

Uczniowie klas 4a i 4b wzięli udział w lekcji warsztatowej pt. Żołnierze niezłomni  – Pilecki i Inka, na których po raz pierwszy poznali sylwetki powojennych bohaterów, wykonując gry planszowe prezentujące ww. postaci. Pod koniec tygodnia odbyli również wycieczkę do Słupska podczas, której Dodatkowo dzieci z klasy 4b, uczęszczające na zajęcia wdż zaprezentowały najnowszą historię swoich rodzin i małej ojczyzny na podstawie zgromadzonych pamiątek rodzinnych.  

Uczniowie klasy 5b odwiedzili lokalne miejsca pamięci tj. groby/pomniki bohaterów związanych z najnowszą historią regionu np. Jana Tusk jednego z obrońców Westerplatte, ks. Maksymiliana Krzewińskiego rozstrzelonego przez Niemców w listopadzie 1939r., Brunona Bigus żołnierza tajnej organizacji Gryfa Pomorskiego, rodziny Dąbrowskich zamordowanej z obozie koncentracyjnym Stutthof, byłych nauczycieli naszej placówki: Danuty Tandek, Magdaleny i Józefa Stark. 

Młodzież z klasy 6c przygotowała wystawę prac plastycznych prezentujących walkę Żołnierz Niezłomnych o wolność ojczyzny.  

Ośmioklasiści wzięli udział w lekcji warsztatowej pt. Opór społeczny wobec komunizmu, na której zdobywając informację o działalności podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce, wykonali na ww. temat prezentację multimedialną. Natomiast podczas zajęć wdż uczniowie nagrywali krótkie filmy promujące pamięć o Żołnierzach Niezłomnych.   

Zorganizowane wydarzenia spełniły bardzo ważną rolę edukacyjną. Przypomniały o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczne władze próbowały skazać na niepamięć. Oby pamięć o naszych przodkach na zawsze pozostała wyrazem szacunku i uznania dla ich życia i poświęcenia. 

Joanna Neubauer

Skip to content