Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Zakaz przebywania na terenie szkolnym

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby zakaźnej, zwanej „COVID-19”, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, od dnia 17.03.2020r. wprowadzam zakaz przebywania osób postronnych na terenie szkolnym. Zakaz ten dotyczy boisk, placu zabaw oraz innych terenów, których właścicielem jest Szkoła Podstawowa w Gowidlinie.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z zaleceniami państwowych instytucji należy ograniczyć do minimum wszelkie kontakty uczniów z innymi uczniami.

Aleksandra Stark

Skip to content