Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

E-NAUKA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązek zdalnej nauki został wydłużony do końca roku szkolnego 2019/2020.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązek zdalnej nauki został wydłużony do 24 maja 2020r.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2020r. KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Aleksandra Stark

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Obowiązek zdalnej nauki został wydłużony do 26.04.2020r.
Na pewno uczniowie klas 8 wiedzą już, że ich egzaminy zostały przesunięte na bliżej nieokreślony termin czerwcowy.
Do zobaczenia w wirtualnej rzeczywistości po świętach?.

Aleksandra Stark

Szanowni Rodzice!
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020r. będą odbywały się tylko i wyłącznie na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, pamiętajmy o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną.

Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Ostatnie dni pokazały, że wszyscy rozumiemy powagę sytuacji.
Liczę na współpracę całej społeczności szkolnej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej – szczególnie E-NAUKA, zaglądanie regularnie do e-dziennika LIBRUS, w razie potrzeby kontaktowanie się z nauczycielami zgodnie z informacjami, które znajdują się poniżej.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

Aleksandra Stark

Skip to content