Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Trening ewakuacji w szkole

W dniu 6 października 2017r. o godz. 9.26 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Celem ćwiczeń było między  innymi doskonalenie działania w sytuacjach zagrożenia osób funkcyjnych  w szkole odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w szczególności: dyrekcji szkoły, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników obsługi, a także zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w szkole oraz sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji  szkoły.
O tym, że w szkole zauważono pożar uczniowie, nauczyciele i pracownicy zostali powiadomieni trzema 10-sekundowymi dzwonkami w odstępach 5 sekund. Wszyscy sprawnie opuścili zagrożony teren i wraz  z nauczycielami opracowanymi drogami ewakuacji udali się na miejsce zbiórki, które zostało wyznaczone na pobliskim placu kościelnym. Tam uczniowie zostali przeliczeni przez wychowawców, następnie mogli spokojnie powrócić do swoich klas. Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadziła Pani Wicedyrektor Bernadeta Piotrowska. Nadzór nad ćwiczeniem oraz ocenę poprawności działania osób funkcyjnych a także sprawdzenie warunków ewakuacji sprawował pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach mł. bryg. inż. Wojciech Markowski i Pani Dyrektor Aleksandra Stark.

Adela Wenta

Skip to content