Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Spotkanie z ks. biskupem

W dniu 27 września 2017 r. w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii, odwiedził naszą szkołę Ks. Biskup Ryszard Kasyna, któremu towarzyszył Ks. Proboszcz Leszek Knut i Ks. Wikariusz Marcin Leszczyński. Swą obecnością zaszczycił nas także Wójt Gminy Sierakowice Pan Tadeusz Kobiela. Dzieci z młodszych klas bardzo ciepło przywitały Księdza Biskupa w progach szkoły. Następnie Ksiądz Biskup został powitany przez Panią Dyrektor Aleksandrę Stark. A uczniowie z oddziałów gimnazjalnych złożyli serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Urodzin Księdza Biskupa. Ksiądz Biskup w bardzo serdecznych słowach podziękował wszystkim obecnym za życzenia, za miłą atmosferę i pochwalił dzieci i młodzież, udzielił pasterskiego Błogosławieństwa oraz dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki szkolnej. Wizyta Księdza Biskupa była dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Słowa skierowane do uczniów i udzielone błogosławieństwo na pewno dostarczyły uczniom zachęty do ożywiania wiary i ciągłej pracy nad sobą. Wizyta tak zacnego gościa zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach, zwłaszcza dla młodego pokolenia, gdyż każdy młody człowiek potrzebuje miłości i akceptacji, potrzebuje czyjegoś wsparcia, również duchowego.

Elżbieta Rompa

https://gloskaszub.pl/13607/ks-biskup-ryszard-kasyna-odwiedzil-szkole-gowidlinie/

Skip to content