Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Turniej Wiedzy Trzecioklasistów

13 czerwca 2016 r. klasy III szkoły podstawowej miały swoje święto. Na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gowidlinie odbył się Turniej Wiedzy Trzecioklasistów oraz uroczyste podsumowanie pierwszego etapu kształcenia. Wśród zaproszonych gości byli rodzice uczniów, pani Dyrektor Maria Wenta-Barlak, pani Wicedyrektor Aleksandra Stark, nauczyciele i uczniowie. Do turnieju przystąpiło w sumie 32 uczniów z kl. III a i kl. III b. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup, z których każdy przedstawiciel losował kategorię pytań. Zagadnienia dotyczyły j. polskiego, ortografii, matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, edukacji społecznej oraz zajęć komputerowych. Wszyscy wspaniale poradzili sobie z otrzymanymi pytaniami, czym udowodnili, że z powodzeniem mogą rozpocząć naukę w czwartej klasie. Po Turnieju uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Kolejnym punktem były podziękowania rodzicom, paniom Dyrektor, nauczycielom, za ich wkład w wychowanie, naukę  i codzienną troskę. Na zakończenie dwie  uczennice z kl. III a zaśpiewały piosenkę w j. angielskim, a wszyscy uczniowie zaprezentowali się w pokazach tanecznych. Nad organizacją i przebiegiem zajęć otwartych czuwały panie: Hanna Formela i Karolina Sadowska-Górska. Dzień ten na pewno długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Karolina Sadowska – Górska

Skip to content