Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Święto Szkoły

Słowa  “W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”, były hasłem kolejnej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Gowidlinie imienia Jana Pawła II.  W uroczystym apelu, który odbył się 17 maja 2016r., wzięła udział cała społeczność szkolna oraz przybyli goście Pan Jacek Mazur – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sierakowicach oraz Pan Jan Grabowski z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kartuzach.
W czasach, gdy młodzi ludzie poszukują autorytetów i wzorców do naśladowania, droga życia i wiary papieża Polaka wciąż jest wskazówką, za którą mogą podążać następne pokolenia. Gowidlińska młodzież, dla uczczenia pamięci swego wielkiego patrona oraz jego rocznicy urodzin, przygotowała montaż słowno muzyczny, tematycznie związany z rokiem miłosierdzia. Uroczystość uświetniły  recytacje, występ chóru szkolnego przy akompaniamencie uzdolnionej muzycznie młodzieży,  koncert  saksofonowy oraz układy choreograficzne. Całość przygotowała młodzież gimnazjalna pod kierunkiem nauczycielek: Bożeny Lejk, Marii Kostuch oraz Elżbiety Rompy.

Aleksandra Cyman, Kamila Szela uczennice kl. III A gimnazjum

Skip to content