Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podsumowanie konkursów plastycznych

Dnia 17.05.2016r. w Zespole Szkół w Gowidlinie podczas tegorocznego święta szkoły odbyło się podsumowanie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego pod patronatem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”
W marcu br. w ramach działań profilaktycznych odbyła się prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela KRUS-u w Kartuzach – pana Jana Grabowskiego na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych. Następnie dzieci przystąpiły do konkursu.
W etapie powiatowym nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie lokaty.
W kategorii klas „O” – III
I miejsce – Jakub Czapiewski z klasy „O”
II miejsce – Aniela Choszcz z klasy I b
III miejsce – Patrycja Dawidowska z klasy III a
W kategorii klas IV – VI
III miejsce – Patrycja Kuczyńska z klasy IV b

Tematyka bezpieczeństwa na wsi dotyczyła również Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy przy współudziale samorządów lokalnych pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.
W etapie szkolnym miejsca zajęli:
z klas I – III
I miejsce – Patrycja Dawidowska z klasy III a
II miejsce – Klaudia Rychert z klasy III b
III miejsce – Oliwia Gańska z klasy III b
z klas IV – VI
I miejsce – Samanta Naczk z klasy VI
I miejsce –   Amelia Choszcz z klasy IV a
II miejsce – Andżelika Hopa z klasy V
III miejsce – Jakub Bronk z klasy V
z klas I –III Gimnazjum
I miejsce – Natalia Wolska z klasy III A
II miejsce – Adriana Olejnik z klasy III A
III miejsce – Weronika Kotłowska z klasy I
W etapie gminnym tego konkursu wyróżniono prace: Patrycji Dawidowskiej z klasy III a, Klaudii Rychert z klasy III b oraz Samanty Naczk z klasy VI.
W obu konkursach laureaci i uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz upominki, które wręczali  m. in. dyrektor ZEAS-u w Sierakowicach – pan Jacek Mazur oraz przedstawiciel KRUS-u w Kartuzach – pan Jan Grabowski.

Alicja Dyszer

Skip to content