Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników
w roku szkolnym 2014/2015

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach:

  • klasy II ? III szkoła podstawowa,
  • klasa VI szkoła podstawowa,
  • Uczniowie niepełnosprawni z upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim.

Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu netto rodziny. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 539 zł netto na osobę w rodzinie.
W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny.
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2014 r.

Dokumenty do wniosku:

  • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. II ? III SP, kl. VI SP – zaświadczenie
    o wysokości dochodów za miesiąc czerwiec 2014 r. złożenie wniosku. Jeśli jest to zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
  • Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia wydanego przez poradnię psychologiczno ? pedagogiczną.
  • Dowód zakupu podręczników faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica.

WNIOSEK – wyprawka szkolna 2014-2015

Skip to content