Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

“Bezpieczne Życie”

Dnia 10czerwca 2014r. w Zespole Szkół w Gowidlinie odbyło się podsumowanie V Edycji Programu ,,Bezpieczne Życie?. W  konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych  z 17 szkół powiatu kartuskiego. Każdą szkołę reprezentowało 3 uczniów. Z naszej szkoły wytypowano z klasy 1 a Patrycję Dawidowską i  Krystian Linsztet  oraz Julia Mielewczyk z klasy 1b.
Konkurs składał się z dwóch części: sprawdzianu wiedzy (test, krzyżówka, puzzle) i umiejętności sprawnościowych.
Komisja wyłoniła zwycięzców:
1 miejsce – Zespół Szkół  w Somoninie
2 miejsce – Zespół Szkół w  Gowidlinie
3 miejsce – Zespół Szkół Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Miechucinie
4 miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum  w  Przodkowie
5 miejsce – Zespół Szkół w Mściszewicach.
W podsumowaniu wzięli udział zaproszeni goście komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ? pan Edmund Kwidziński, koordynator programu ? zastępca komendanta powiatowego KP PSP w Kartuzach, mł. bryg. Marian Kwidziński, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie pani Halina Uchman, Wójt Gminy Sierakowice pan Tadeusz Kobiela, dyrektor Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół w Sierakowicach  pan Jacek Mazur, przedstawiciele PSP w Kartuzach, Gdańsku i Warszawy oraz Policji, dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie pani Maria Wenta ? Barlak, wicedyrektor pani Aleksandra Stark i pani Aleksandra Dąbrowska ? Konkol  dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice, Państwową Straż Pożarną w Kartuzach oraz Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
Uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Gowidlinie uświetnili uroczystość swoim występem w przedstawieniu pt. ,,Jak Wojtek został strażakiem?. Za przygotowanie i przebieg uroczystości była odpowiedzialna pani Alicja Walkusz, której pomagały panie z klas I-III.

                                                                                                                     Alicja Walkusz

Skip to content