Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Informacja Kierownika GOPS dotyczącą dożywiania dzieci

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkole (tj. zupa) na okres od września 2014 r. do końca grudnia 2014 r. należy składać w siedzibie ośrodka przy ul. Lęborskiej 34 do dnia 10 września 2014 r.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole udziela się osobom spełniającym warunki określone w ustawie o pomocy społecznej i kryterium dochodowe w wysokości 684,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Prosimy rodziców o składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Listy uczniów dożywianych zostaną przekazane do szkół w dniu 12 września 2014 r., natomiast dożywianie dzieci rozpocznie się od dnia 15 września 2014 r.
Listy osób zakwalifikowanych na dożywianie w późniejszych terminach będą na bieżąco przekazywane do szkół.

Skip to content