Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

25 rocznica wydarzeń 1989 roku

W kalendarzu 4 czerwca 2014 – właśnie przypada 25 rocznica wyborów parlamentarnych z 1989 roku – częściowo wolnych, zakończonych zwycięstwem Solidarności. Ich konsekwencją był upadek rządów komunistycznych w Polsce.
4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory do Sejmu PRL X kadencji, znanego jako Sejm kontraktowy. Decyzja o przeprowadzeniu wyborów zapadła podczas obrad Okrągłego Stołu. Zgodnie z tymi ustaleniami, 65 procent mandatów z góry przeznaczono dla kandydatów koalicji rządowej. O pozostałe 35 procent mandatów ubiegali się kandydaci Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” – i zdobyli 160 na 161 możliwych mandatów w ramach tej puli.
Całkowicie wolne były natomiast wybory do Senatu, przywróconego na mocy uzgodnień Okrągłego Stołu. W izbie wyższej Solidarność zdobyła już zdecydowaną większość mandatów.
W ramach obchodów tych istotnych dla współczesnej Polski wydarzeń uczniowie naszego gimnazjum przygotowali okolicznościową gazetkę. Angażując całą społeczność  szkolną zorganizowali, w formie sondażu szkolne wybory do europarlamentu. Uczniowie przybliżyli sobie również genezę i skutki obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia samych zainteresowanych w ramach tzw. ?Lekcji Wolności?.

Joanna Neubauer

Skip to content