Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Konkurs matematyczny

W dniu 11 maja br odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu matematycznego dla uczniów klas 3, którego celem było: popularyzowanie matematyki wśród uczniów ww klas, promowanie dorobku i osiągnięć uczniów, zachęcanie do poznawania zasad zdrowej rywalizacji oraz sprawdzenie umiejętności posługiwania się metodami i językiem matematycznym w nowych sytuacjach i sytuacjach życia codziennego.

W czasie konkursu rozwiązywane były zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową. Były to zadania testowe, które obejmowały: wiadomości i umiejętności praktyczne, rachunek pamięciowy, zadania tekstowe wielokrotnego wyboru(również nietypowe).

W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Wyłoniono dwóch uczestników, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w drugim etapie gminnym  w dniu 30 maja w Sierakowicach.

Zwycięskimi osobami, które zdobyły największą ilość punktów:
1 miejsce: Franciszek Wiśniewski z kl. 3 b,
2 miejsce: Amelia Kupniewska z kl. 3 a.

Lucyna Labuda

 

Skip to content