Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Test Umiejętności Trzecioklasisty

W dniach 9 i10 maja bieżącego roku uczniowie z klas trzecich naszej szkoły, przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu Umiejętności Trzecioklasisty. W pierwszym dniu pisali test z języka polskiego, a w drugim z matematyki. Na rozwiązanie testu mieli pełną godzinę zegarową. Celem testu było zgromadzenie informacji o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie rozumienia czytanego tekstu, pisania krótkiej formy wypowiedzi i dłuższej, poprawności gramatycznej i ortograficznej, praktycznych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych oraz logicznego myślenia.

Trzymamy kciuki i życzymy jak najlepszych wyników! 

Lucyna Labuda, Wioletta Maszke

Skip to content