Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W dniu 8 grudnia 2022r. w naszej szkole odbyło się uroczyste przekazanie 20 laptopów dla beneficjentów ostatecznych programu. Laptopy trafiły do wnuków byłych pracowników PGR. Komputery zostały wyposażone w oprogramowanie biurowe pakiet MS Office.

Laptopy otrzymują Państwo na własność. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do składania oświadczeń, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Zakupu sprzętu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Aleksandra Stark

Skip to content