Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

ZAPROSZENIE

Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tym konkursem chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić pamięć Patrona naszej szkoły.

Laureaci poprzednich edycji konkursu uzyskali 2 punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. W bieżącym roku szkolnym również będziemy wnioskować do Pomorskiego Kuratora Oświaty, aby nasz konkurs był wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Celem naszego konkursu jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, ukazanie św. Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka, poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie wzorców postępowania, wzbudzanie chęci do naśladowania Ojca Świętego.

Honorowy Patronat nad konkursem został objęty przez: Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starostę Kartuskiego i Wójta Gminy Sierakowice.

Życzymy pomyślności w przygotowaniu uczniów do kolejnej edycji konkursu.

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II
Załącznik nr 1 do regulaminu – zgłoszenie szkoły
Załącznik nr 2 do regulaminu – protokół – etap szkolny
Załącznik nr 3 do regulaminu – oświadczenie RODO

(kliknięcie na powyższe pliki otworzą informacje)

Literatura konkursowa:

*Adam Bujak, Michał Rożek – Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998r. (kliknięcie w pliki otworzą informacje)
WOJTYŁA do s. 113

WOJTYŁA s. 114-213
WOJTYŁA s. 214-239

*Seria Wielcy Polacy – Jan Paweł II Pielgrzym pojednania, Prorok i misjonarz, który zmienił świat, De Agostini, Warszawa 2007r. (kliknięcie w pliki otworzą informacje)
WIELCY Polacy s. 1-13
WIELCY Polacy s. 14-24
WIELCY Polacy s. 25-35
WIELCY Polacy s. 36-47

*Podróże apostolskie Jana Pawła II w latach 1979 i 2000 (kraj i data) oraz wszystkie pielgrzymki do ojczyzny (kliknięcie na link otworzy informację)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II

*Encykliki Jana Pawła II (tytuł język polski i rok wydania) z okresu 1979r., 1986r., 1987r., 1998r., 2003r. (kliknięcie na link otworzy informację)
https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II

*Światowe Dni Młodzieży w latach 1987 – 2002 (miejsce, rok, numer ŚDM, hasło, logo) (kliknięcie w plik otworzy informację)
Światowe Dni Młodzieży

👇RELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI👇

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

Skip to content