Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2021/2022 otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego programu Aktywna Tablica.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu zakupiliśmy 2 monitory interaktywne o wartości 17500,00 zł (14500 zł – dofinansowane z programu, 3500 zł – wkład własny organu prowadzącego), które posłużą uczniom i nauczycielom m. in.: w rozwijaniu kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Aleksadra Stark

Skip to content