Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?

W roku szkolnym 2021/22 uczniowie klasy 7b wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?.
Fundacja działa non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierając edukację dzieci w szkołach podstawowych. Od 2007 roku realizuje nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji. Ich misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać. Celem projektu była nauka współpracy i rozwijania kompetencji społecznych, rozwijanie potrzeby uczenia się przez całe życie, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, rozbudzanie w uczniach pasji do wiedzy, rozwijanie empatii i samoświadomości oraz poznanie wartości i roli różnych emocji oraz sposoby zarządzania nimi.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach podczas godzin z wychowawcą. Tematyka zajęć objęła, m.in. Jak dbać o poczucie własnej wartości? Co mogę zrobić ze swoją złością? Czym jest empatia? Jak dbać o równowagę emocjonalną? Każda lekcja wsparta była filmem i kartami pracy. Scenariusze przygotowane zostały we współpracy z naukowcami i zgodnie z podstawą programową. Nauczyciel-wychowawca otrzymał certyfikat uczestnictwa, uczniowie otrzymali indywidulane dyplomy za udział w projekcie, a dyrekcja szkoły otrzymała list gratulacyjny.

Karolina Gilmajster-Szymikowska

Certyfikat

List gratulacyjny  

Dyplom

Skip to content