Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

List do św. Jana Pawła II

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości,
tej miłości, w której człowiek staje się darem…
Jan Paweł II 

Co się dzieje, kiedy oddamy młodzieży przestrzeń do działania? Same piękne rzeczy! Projekt plastyczny z okazji Święta Patrona Szkoły Jana Pawła II – LIST DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. 

Maria Kostuch

 

Skip to content