Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Wycieczka klas 4 do Malborka 

Klasy 4 udały się 3 listopada na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę. Celem wyjazdu było zwiedzenie Zamku Krzyżackiego w Malborku oraz poznanie jego historii. Pani przewodnik ciekawie opowiadała dzieciom o Krzyżakach, czyli rycerzach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Uczniowie dowiedzieli się, że malborski zamek jest największą budowlą ceglaną w całej Europie, a jej dawni mieszkańcy byli postrachem nie tylko na terenach dawnej Polski. W 1309 roku wielki mistrz Zakonu przeniósł do Malborka swój urząd. Zamek awansował wówczas do roli stolicy jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku. Trwająca blisko czterdzieści lat rozbudowa przekształciła dom konwentualny w silnie umocniony Zamek Wysoki. Otoczony głębokimi fosami i kilkoma pierścieniami murów obronnych zawierał szereg reprezentacyjnych pomieszczeń. M.in.: kościół Najświętszej Marii Panny powiększony o nowe prezbiterium i położoną pod nim kaplicę św. Anny – miejsce pochówków wielkich mistrzów. Dawne podzamcze także uległo rozbudowie, stając się obszernym i funkcjonalnym Zamkiem Średnim dostępnym dla rycerzy – gości z Europy Zachodniej. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych, znajdował się tu Wielki Refektarz – największą salą na zamku, przykrytą pięknym sklepieniem palmowym, Infirmeria dla starszych i chorych braci oraz Pałac Wielkich Mistrzów. W XIV i pierwszej połowie XV wieku założono i rozbudowano trzecią część warowni – Zamek Niski zwany odtąd Przedzamczem. Całość otaczały fosy i mury obronne z licznymi wieżami, połączone z umocnieniami miasta Malborka. W trakcie zwiedzania poszczególnych części zamku, pani przewodnik zadawała dzieciom pytania, czy uważnie słuchały. Ci, którzy wykazali się największą wiedzą, zapracowali na oceny celujące z historii. Wycieczka udała się i wszyscy marzą już o następnym wyjeździe.  

Bożena Lejk

Skip to content