Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

ZAPROSZENIE

Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tym konkursem chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić pamięć Patrona naszej szkoły.

Konkurs został umieszczony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Wojewódzkim kalendarzu imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022 (https://www.kuratorium.gda.pl/kalendarz_imprez/3wyswietl.php).

Celem naszego konkursu jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, ukazanie św. Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka, poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie wzorców postępowania, wzbudzanie chęci do naśladowania Ojca Świętego.

Regulamin Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Załącznik nr 1 do regulaminu – zgłoszenie

Załącznik nr 2 do regulaminu – protokół

Załącznik nr 3 do regulaminu – oświadczenie

(kliknięcie na powyższe linki otworzą informacje)

Literatura konkursowa:

*Adam Bujak, Michał Rożek – Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998r. (kliknięcie na linki otworzą informacje)
WOJTYŁA do s. 113

WOJTYŁA s. 114-213
WOJTYŁA s. 214-239

*Seria Wielcy Polacy – Jan Paweł II Pielgrzym pojednania, Prorok i misjonarz, który zmienił świat, De Agostini, Warszawa 2007r. (kliknięcie na linki otworzą informacje)
WIELCY Polacy s. 1-13
WIELCY Polacy s. 14-24
WIELCY Polacy s. 25-35
WIELCY Polacy s. 36-47

*Podróże apostolskie Jana Pawła II w latach 1979 – 1984 (kraj i data) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II

*Encykliki Jana Pawła II (tytuł język polski i język łaciński, data) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II

*Światowe Dni Młodzieży w latach 1986 – 2002 (miejsce, rok, numer ŚDM, hasło, logo) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://archive.krakow2016.com/historia-sdm.html

W imieniu organizatorów
Aleksandra Stark

Skip to content