Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 14 października 2021rw obecności Rodziców odbyło się ślubowanie dzieci klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia. Na początku Dyrektor szkoły p. Aleksandra Stark przywitała przybyłych gości oraz skierowała kilka ciepłych słów do dzieci. Potem pierwszoklasiści zaprezentowali się w wierszach i piosenkach. Po części artystycznej nastąpił najważniejszy moment uroczystości – złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Następnie p. Dyrektor dokonała pasowania, a p. wicedyrektor Bernadeta Piotrowska wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz podziękowała wszystkim uczestnikom. Na zakończenie przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli dzieciom upominki. 

Wychowawcy klas pierwszych: Alicja Walkusz i Janina Wenta 

https://kartuzy.info/artykul/pierwszoklasisci-z-gowidlino/1230309

Skip to content