Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

10. Narodowe Czytanie

W sobotę 4 września 2021 roku odbyło się kolejne Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej 10. edycji wydarzenia była książka Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Lekturą Narodowego Czytania 2020 była Balladyna Juliusza Słowackiego. Dzieło to zostało przeczytane w przeszło 3200 miejsc w Polsce i za granicą.

Nasza szkoła również uczestniczyła w akcji Narodowego Czytania w dniu 6.09.2021r. Nauczyciele prowadzący zajęcia czytali wybrane fragmenty książki Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. Uczniowie mogli otrzymać odcisk okolicznościowej pieczęci dotyczącej Narodowego Czytania w roku 2021. Narodowe Czytanie jest akcją inicjowaną co roku przez bibliotekarzy szkolnych.

Nauczyciele bibliotekarze

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021/uczestnicy-akcji/wydarzenie.html?idw=18898

Skip to content