Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

PODZIĘKOWANIE

„Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego,
Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie”
                                                                          /Igor Herbut/

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość
oraz za pomoc w realizacji przedsięwzięć i wsparcie finansowe
przy organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek
w roku szkolnym 2020/2021:

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Przewodniczącej i Członkom
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
Sołtysowi Gowidlina,
Prezesowi i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Usługowo – Budowlanej CYGERT w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Przewozowej ALBATROS w Mojuszu,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
Komendantowi Komisariatu Policji w Sierakowicach,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o. Sierakowice,
Prezesowi Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach,
Staroście Powiatu Kartuskiego,
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
Komendantowi Powiatowej Policji w Kartuzach,
Prezesowi Grupy Energa w Gdańsku,
Prezesowi Żeglugi Gdańskiej w Gdańsku,
Dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Proboszczowi Parafii NPNMP w Gowidlinie,
Dyrektorom szkół Gminy Sierakowice

oraz

wszystkim zaangażowanym w życie szkoły Rodzicom:
Wiolecie i Sebastianowi Rompom, Anecie i Januszowi Tomeczkowskim
i życzliwym ofiarodawcom.

Skip to content