Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Uroczyste pożegnanie Absolwentów

„W drogę młodzi przyjaciele” – hasło to towarzyszyło pożegnaniu tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Pan Mirosław Kuczkowski Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice, Pani Aneta Tomeczkowską Przewodnicząca Rady Rodziców, Rodzice nagrodzonych uczniów klas ósmej oraz ks. proboszcz Tadeusz Olszewski.  

Wśród 32 absolwentów szkołę z wyróżnieniem ukończyło dziewięcioro. Do najlepszych uczennic w klasie 8a należały: Monika Wenta, Monika Brzeska, Patrycja Dawidowska, Julia Mielewczyk, Joanna Tandek, Oliwia Labuda, Klaudia Rychert. W klasie 8b najwyższe wyniki osiągnęli: Błażej Cyman i Maciej Massowa. Nagrodę Dyrektora za najwyższe wyniki w klasie otrzymali: Monika Wenta i Błażej CymanNajlepszą Absolwentką Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie została Monika Wenta 

Serdecznie gratulujemy absolwentom ukończenia szkoły, życzymy powodzenia w dalszym kształceniu. Rodzicom uczniów dziękujemy za niezawodną współpracę ze szkołą, wiemy, że za sukcesem każdego dziecka stoi nie tylko nauczyciel, ale i troskliwy rodzic. Życzymy Państwu zadowolenia z dzieci oraz pomyślności w życiu osobistym.   

Bożena Lejk

Skip to content