Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Praca zdalna w oddziałach przedszkolnych od 29.03.2021r.

Ważny komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia, iż na podstawie informacji przekazanych podczas konferencji w dniu 25.03.2021r. przez premiera oraz ministra zdrowia:

  • od 29.03.2021r. do 09.04.2021r. oddziały przedszkolne ze względu na bezpieczeństwo nauczycieli, dzieci i rodziców zostaną zamknięte. Nauczyciele będą pracować z dziećmi w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

O wszelkich modyfikacjach i zmianach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat nowego trybu pracy.

Do dnia 26.03.2021r. wychowawcy przedstawią Państwu plan pracy na ww. okres.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości za pośrednictwem aplikacji MS Teams
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content